PRODUCT_NAME_ALT

ODP to TIFF chuyển đổi miễn phí qua go

Sử dụng ứng dụng miễn phí hoặc SDK Go để chuyển đổi giữa ODP & TIFF cũng như một số định dạng phổ biến từ Microsoft® PowerPoint.

Go Mã để chuyển đổi ODP to TIFF

// Đang chuyển đổi ODP thành HTML
file, _ := ioutil.ReadFile("file.ODP")
r, _, _ := apiClient.SlidesApi.Convert(file, "HTML")

  // Đang chuyển đổi HTML thành TIFF
file, _ := ioutil.ReadFile("file.HTML")
r, _, _ := apiClient.SlidesApi.Convert(file, "TIFF")

ODP to TIFF chuyển đổi trong ứng dụng đám mây

 1. Khởi tạo WordsApiCellsApi với Client Id, Client Secret, Base URL & phiên bản API
 2. Đặt ConvertDocumentRequest với tham số tên tệp cục bộ và định dạng dưới dạng HTML
 3. Gọi WordsApi convertDocument để chuyển đổi tài liệu ODP sang HTML
 4. Khởi tạo SaveOption từ CellsAPI với tham số SaveFormat là TIFF
 5. Gọi phương thức cellsSaveAsPostDocumentSaveAs để chuyển đổi tệp ODP thành TIFF

Bắt đầu với Aspose.Total REST API

 1. Tạo tài khoản tại Dashboard để nhận hạn ngạch API miễn phí và chi tiết ủy quyền
 2. Tải Aspose.Words và Aspose.Cells Cloud SDK cho mã nguồn Go từ Aspose.Words GitHubAspose.Cells GitHub để tự biên dịch/sử dụng SDK hoặc đi tới Bản phát hành để biết các tùy chọn tải xuống thay thế.
 3. Ngoài ra, hãy xem Tham chiếu API dựa trên Swagger cho Aspose.WordsAspose.Cells để biết thêm về API REST.

Chuyển đổi Tài liệu PowerPoint ODP

Chuyển đổi ODP thành HTML bằng cách sử dụng Aspose.Slides, sau đó cung cấp HTML cho bất kỳ API Aspose.Total nào như Aspose.Words, Aspose.Cells, Aspose.PDF, Aspose.Email, Aspose.Diagram, Aspose.Tasks, Aspose.3D, Aspose.HTML để xuất kết quả ở hơn 100 định dạng tệp phổ biến.

Để biết tất cả các định dạng được hỗ trợ, vui lòng truy cập trang Aspose.Total Cloud của Aspose.Total Cloud

Chuyển đổi PowerPoint sang hình ảnh%!(EXTRA string=ODP)

Aspose.Slides Cloud SDK tạo ra một số cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển đổi tệp MS PowerPoint sang các định dạng hình ảnh khác nhau tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện ở trên cho TIFF: bằng lệnh gọi API REST trực tiếp hoặc sử dụng SDK. Có nhiều định dạng hình ảnh có thể truy cập để chuyển đổi các trang chiếu PowerPoint bằng Aspose.Slides Cloud API - JPEG, PNG, BMP, GIF và TIFF.

 1. Tạo cá thể lớp SlidesApi để chuyển đổi tài liệu ODP
 2. Gọi phương thức Convert của phiên bản lớp SlidesApi để chuyển đổi từ ODP và cung cấp định dạng mong muốn làm tham số thứ 2.

Câu hỏi thường gặp

 • Định dạng ODP là gì?
  Các tệp có phần mở rộng .ODP đại diện cho định dạng tệp trình bày được sử dụng bởi OpenOffice.org trong tiêu chuẩn Oasisopen. Một tệp trình bày là một tập hợp các slide trong đó mỗi slide có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, định dạng, hình ảnh động và phương tiện khác. Các slide này được trình bày cho đối tượng dưới dạng trình chiếu với cài đặt trình bày tùy chỉnh. Các tệp ODP có thể được mở bởi các ứng dụng phù hợp với định dạng OpenDocument (như OpenOffice hoặc Starffice).
 • Định dạng TIFF là gì?
  TIFF hoặc TIF, định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ, đại diện cho các hình ảnh raster có ý nghĩa để sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau tuân thủ tiêu chuẩn định dạng tệp này. Nó có khả năng mô tả dữ liệu hình ảnh của Bilevel, Grayscale, Palette-Color và Full Color trong một số không gian màu. Nó hỗ trợ các sơ đồ nén cũng như không mất mát để lựa chọn giữa không gian và thời gian cho các ứng dụng sử dụng định dạng. Định dạng không phụ thuộc vào máy và không có giới hạn như bộ xử lý, hệ điều hành hoặc hệ thống tệp.
 • Làm cách nào tôi có thể bắt đầu với API Aspose.Total REST?
  Quickstart không chỉ hướng dẫn cách khởi tạo Aspose.Total Cloud API mà còn giúp cài đặt các thư viện cần thiết.
 • Tôi có thể xem ghi chú phát hành cho Aspose.Total Cloud API ở đâu?
  Bạn có thể xem lại toàn bộ ghi chú phát hành tại Aspose.Total Cloud Documentation.
 • Chuyển đổi ODP to TIFF trong Đám mây có an toàn không?
  Tất nhiên rồi! Aspose Cloud sử dụng máy chủ đám mây Amazon EC2 đảm bảo tính bảo mật và khả năng phục hồi của dịch vụ. Vui lòng đọc thêm về [Thực tiễn bảo mật của Aspose](https://about.aspose.cloud/security).
 • Định dạng tệp nào được Aspose.Total Cloud API hỗ trợ?
  Aspose.Total Cloud có thể chuyển đổi định dạng tệp từ bất kỳ dòng sản phẩm nào sang bất kỳ dòng sản phẩm nào khác sang PDF, DOCX, XPS, hình ảnh (TIFF, JPEG, PNG BMP), MD, v.v. Kiểm tra danh sách đầy đủ về các định dạng tệp được hỗ trợ.
 • Tôi không thể tìm thấy SDK cho ngôn ngữ yêu thích của mình. Tôi nên làm gì?
  Aspose.Total Cloud cũng có sẵn dưới dạng Docker Container. Hãy thử sử dụng nó với cURL trong trường hợp SDK yêu cầu của bạn chưa khả dụng.