Ta bort hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc kalkylblad

Android Rensa för att rensa hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad

Använd Cells Rensa REST API för att rensa hyperlänkar i lokala arbetsflöden Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad i Android. Denna professionella lösning rensar hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad med Android.

Rensa hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad - Android REST API

API
POST
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/clear

Rensa hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad är en komplex uppgift. Rensa hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc kalkylbladsövergångar utförs av vår Android SDK samtidigt som källarkets huvudsakliga strukturella och logiska innehåll bibehålls. Vårt Android-bibliotek är en professionell lösning för att rensa hyperlänkar på lokala Microsoft Excel och OpenOffice Calc-kalkylblad online. Denna Cloud SDK ger Android-utvecklare kraftfull funktionalitet och perfekt API.

Android-kod för att rensa hyperlänkar på lokala kalkylbladHur man använder Cells Cloud SDK för Android för att rensa hyperlänkar

  1. Registrera ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
  2. Initiera Cells API med ditt klient-ID, klienthemlighet, basadress och version API.
  3. Anrop postClearObjects-metoden för att få den resulterande strömmen


Systemkrav

  1. Android 7 eller senare
  2. Java(TM) SE Runtime Environment