Exportera BILD till TIFF från Excel

Gå till biblioteket för att exportera BILD till filen TIFF

Använd Export API av Cells Cloud för att exportera Excel fil interna objekt arbetsflöden i Go. Detta är en professionell lösning för att exportera BILD till fil i formatet TIFF från kalkylblad online med Go.

Exportera PICTURE-objekt till filformatet TIFF med Cells Cloud SDK for Go

API
POST
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/export

Exportera PICTURE-objekt till TIFF-filen från Excel-filen är en komplex uppgift. Exportera PICTURE till TIFF formatövergångar utförs av vår Go SDK samtidigt som källkoden PICTURE-kalkylarkets huvudsakliga strukturella och logiska innehåll bibehålls. Vårt Go-bibliotek är en professionell lösning för att exportera BILD-objekt till filer i TIFF-format online. Denna Cloud SDK ger Go-utvecklare kraftfull funktionalitet och perfekt TIFF-utgång.

Kodexempel i Go med REST API för att exportera BILD till TIFF-format från kalkylark

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/
  package main
  import (
	  "encoding/base64"
	  "os"
	  asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
  )
  func main() {
	  instance := asposecellscloud.NewLightCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
	  var files map[string]string
	  files = make(map[string]string)
	  files["Book1.xlsx"] = "C:/Book1.xlsx"
	  files["myDocument.xlsx"] = "C:/myDocument.xlsx"
	  postExportOpts := new(asposecellscloud.PostExportOpts)
	  postExportOpts.ObjectType = "picture"
	  postExportOpts.Format = "tiff"
	  filesresult, _, err := instance.PostExport(files, postExportOpts)
	  if err != nil {
		  return
	  }
	  print(filesresult.Files[0].Filename)
	  originalStringBytes, err1 := base64.StdEncoding.DecodeString(filesresult.Files[0].FileContent)
	  if err1 != nil {
		  return
	  }
	  f, err2 := os.Create(filesresult.Files[0].Filename)
	  if err2 != nil {
		  return
	  }
	  _, err3 := f.Write(originalStringBytes)
	  if err3 != nil {
		  return
	  }
	  f.Close()
  }

Så här använder du Cells Cloud SDK för Gå till exportobjekt från Excel BILD till TIFF

 1. Registrera ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
 2. Initiera Cells API med ditt klient-ID, klienthemlighet, basadress och version API.
 3. Använd metoden `postExport` för att hämta den resulterande strömmen.

Systemkrav

 1. go version go1.13.0 eller senare