C# API för att konvertera XLS till GIF

C# bibliotek för att konvertera XLS till GIF

Använd Cells Conversion REST API för att skapa anpassade arbetsflöden för kalkylblad i Net. Detta är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF och andra dokumentformat online med C#.

Konvertera en XLS-fil till GIF i C#

API
PUT
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert

Att konvertera filformat från XLS till GIF är en komplex uppgift. Alla XLS- till GIF-formatövergångar utförs av vår C# SDK med bibehållen käll-XLS-kalkylblads huvudsakliga strukturella och logiska innehåll. Vårt C#-bibliotek är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF-filer online. Denna Cloud SDK ger C# utvecklare kraftfull funktionalitet och perfekt GIF-utdata.

Kodexempel i C# med REST API för att konvertera XLS till GIF-format

  // For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/
  string name = "Book1.xls";
  string format = "gif";
  string password = null;
  string outPath = null;
  string storageName = null;
  string destFile = "Book1.gif";
  CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("ProductClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("ProductClientSecret"));
  using (Stream stream = cellsApi.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(File.OpenRead(name), format, password, outPath, storageName))
  {
    using (Stream outStream = File.OpenWrite(destFile))
    {
      stream.CopyTo(outStream);
    }
  }


Hur man använder C# API för att konvertera XLS till GIF


 1. Skapa ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
 2. Initiera CellsApi med klient-id, klienthemlighet, basadress och version API
 3. Anrop CellsWorkbookPutConvertWorkbook-metoden för att få den resulterande strömmen


Systemkrav


 1. NET Framework 4.5.2 eller senare
 2. Net Standard 2.0 eller senare