PHP API för att konvertera XLS till GIF

PHP bibliotek för att konvertera XLS till GIF

Använd Cells Conversion REST API för att skapa anpassade arbetsflöden för kalkylblad i PHP. Detta är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF och andra dokumentformat online med PHP.

Konvertera en XLS-fil till GIF i PHP

API
PUT
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert

Att konvertera filformat från XLS till GIF är en komplex uppgift. Alla XLS- till GIF-formatövergångar utförs av vår PHP SDK med bibehållen käll-XLS-kalkylblads huvudsakliga strukturella och logiska innehåll. Vårt PHP-bibliotek är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF-filer online. Denna Cloud SDK ger PHP utvecklare kraftfull funktionalitet och perfekt GIF-utdata.

Kodexempel i PHP med REST API för att konvertera XLS till GIF-format

// For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-php/
  <?php
  require_once('vendor\autoload.php');
  use \Aspose\Cells\Cloud\Api\CellsApi;
  $instance = new CellsApi(getenv("ProductClientId"),getenv("ProductClientSecret"));
  $path ='Book1.xls';  
  $format ='gif';
  $password = null;
  $outPath = null;   
  $result = $this->instance->cellsWorkbookPutConvertWorkBook($path ,$format, $password, $outPath);
  $size = $result->getSize();
  $content = $result->fread($size);
  $file = fopen("destfile.gif", 'w');
  fwrite($file,$content);
  fclose($file);


Hur man använder PHP API för att konvertera XLS till GIF


 1. Skapa ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
 2. Initiera CellsApi med klient-id, klienthemlighet, basadress och version API
 3. Ring cellsWorkbookPutConvertWorkBook-metoden för att få den resulterande strömmen


Systemkrav


 1. PHP 7.4 eller nyare