Python API för att konvertera XLS till GIF

Python bibliotek för att konvertera XLS till GIF

Använd Cells Conversion REST API för att skapa anpassade arbetsflöden för kalkylblad i Python. Detta är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF och andra dokumentformat online med Python.

Konvertera en XLS-fil till GIF i Python

API
PUT
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert

Att konvertera filformat från XLS till GIF är en komplex uppgift. Alla XLS- till GIF-formatövergångar utförs av vår Python SDK med bibehållen käll-XLS-kalkylblads huvudsakliga strukturella och logiska innehåll. Vårt Python-bibliotek är en professionell lösning för att konvertera XLS till GIF-filer online. Denna Cloud SDK ger Python utvecklare kraftfull funktionalitet och perfekt GIF-utdata.

Kodexempel i Python med REST API för att konvertera XLS till GIF-format

# For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-python/
  import os
  import shutil
  from asposecellscloud.apis.cells_api import CellsApi
  cells_api = CellsApi(os.getenv('ProductClientId'),os.getenv('ProductClientSecret'))
  file1 = cells_api.cells_workbook_put_convert_workbook("Book1.xls",format="gif")
  shutil.move(file1, "destFile.gif")   


Hur man använder Python API för att konvertera XLS till GIF


 1. Skapa ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
 2. Initiera CellsApi med klient-id, klienthemlighet, basadress och version API
 3. Ring celler_arbetsbok_sätta_konvertera_arbetsboksmetod för att få den resulterande strömmen


Systemkrav


 1. Python 2.7 eller nyare
 2. Python 3.10 eller nyare