Kompresuj DOCX w Dart/Flutter SDK

Zmniejsz rozmiar DOCX za pomocą Dart

Korzystając z interfejsu REST API w Dart, programiści mogą programowo kompresować DOCX. Przy podanym rozwiązaniu wynik będzie plikiem wysokiej jakości po kompresji.

Zobacz fragment kodu

Kompresuj DOCX w Dart

Korzystając z naszego potężnego interfejsu Dart API, programiści mogą kompresować DOCX, aby zoptymalizować zawartość i rozmiar pliku wyjściowego. Zmniejszenie rozmiaru pliku polega na oczyszczeniu nieużywanych danych i zasobów. Możesz także skompresować obrazy, aby rozmiar pliku wyjściowego był jeszcze mniejszy.

Wynik optymalizacji i kompresji treści można zapisać w oryginalnym DOCX formacie lub dowolnym dostępnym formacie zapisu – DOCX, DOC, RTF, PDF, HTML i wielu innych.

Zmniejsz rozmiar DOCX pliku w Dart

Jak wspomniano, nasz Dart/Flutter SDK pozwala programowo zmniejszyć rozmiar DOCX. A teraz możesz wypróbować naszą potężną funkcjonalność i ocenić, jak skompresować DOCX w Scali na następującym przykładzie:

Prześlij plik, który chcesz zoptymalizować/skompresować
Uruchom kod
Wybierz format docelowy z listy
import 'package:aspose_words_cloud/aspose_words_cloud.dart';

final config = Configuration("####-####-####-####-####", "##################");
final wordsApi = WordsApi(config);

final requestDocument = (await File('Input.docx').readAsBytes()).buffer.asByteData();
final requestCompressOptions = CompressOptions();
requestCompressOptions.imagesQuality = 75;
requestCompressOptions.imagesReduceSizeFactor = 1;
final compressDocumentRequest = CompressDocumentOnlineRequest(
   requestDocument, requestCompressOptions);
final compressDocument = await wordsApi.compressDocumentOnline(compressDocumentRequest);

final convertDocument = ConvertDocumentRequest(compressDocument.document.values.first, 'docx');
await wordsApi.convertDocument(convertDocument);
Uruchom kod
  
Skopiuj kod Dart do schowka

Jak skompresować DOCX w Dart

  1. Zainstaluj Aspose.Words Cloud for Dart/Flutter
  2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego Dart projektu
  3. Skonfiguruj interfejs API za pomocą kluczy aplikacji
  4. Załaduj źródło DOCX do kompresji
  5. Kompresuj DOCX, wyczyść nieużywane informacje
  6. Wybierz format pliku wyjściowego
  7. Uzyskaj wynik kompresji DOCX jako osobny plik

Dart biblioteka do korzystania z kompresji DOCX

Clone Aspose.Words Cloud SDK for Dart z GitHub i użyj go w swoim projekcie. Dodaj tę zależność do pubspec.yaml: dependencies: aspose_words_cloud: 22.4.0

Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne obsługiwane formaty plików

Możesz wykonać kompresję dokumentów dla innych formatów plików:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.