API cURL để hợp nhất PDF thành Word

Hợp nhất PDF với Word bằng dòng lệnh

Sử dụng công cụ dòng lệnh cURL để hợp nhất PDF với Word trực tuyến.

Kết hợp PDF với Word bằng API cURL REST

Dễ dàng hợp nhất PDF sang định dạng Word trong mã cURL. Thư viện cURL này được thiết kế để kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp Word duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất PDF to Word chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên cURL cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các tệp PDF với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các tài liệu Word có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc PDF/Word kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm cURL xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số PDF thành một Word trong cURL

Bạn có thể cần kết hợp các tệp PDF thành một tệp Word trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều tệp PDF với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất PDF có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo tài liệu Word từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện PDF/Word Thao tác đầy đủ tính năng của cURL sẽ xử lý một tập hợp các tệp PDF và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả Word nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất PDF với Word trong cURL

Để thực hiện hợp nhất PDF to Word trong cURL, bạn cần ít nhất hai tệp PDF nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã cURL bên dưới.

Ví dụ về mã cURL để hợp nhất PDF thành DOCX bằng REST API
Đầu vào tệp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/online/put/appendDocument" \
   -X PUT \
   -H "Content-Type: multipart/form-data" \
   -H "Authorization: Bearer ##################;;" \
   -F Document="@Input1.pdf"
   -F DocumentList="@Input2.pdf"
  
Sao chép mã cURL vào khay nhớ tạm

Cách hợp nhất PDF với Word bằng dòng lệnh

 1. Cài đặt tiện ích CURL
 2. Nhận thông tin đăng nhập của bạn để truy cập API hợp nhất PDF to Word trong mã cURL
 3. Chuyển mã thông báo Bearer trong tiêu đề Ủy quyền
 4. Gọi phương thức '/appendDocument' để hợp nhất các tệp.
 5. Tải xuống kết quả

cURL thư viện để hợp nhất PDF thành WORD

Tải xuống và cài đặt tiện ích curl. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Không có yêu cầu đặc biệt để sử dụng công cụ này.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.