Tạo Word trong Python SDK

Để tạo Word từ đầu theo lập trình, hãy sử dụng thư viện Python mạnh mẽ của chúng tôi

Với giải pháp này, các nhà phát triển Python có thể dễ dàng tạo Word chỉ với một vài dòng mã. Giải pháp của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo Word bằng cách sử dụng Python SDK.

Xem đoạn mã

Tạo Word tài liệu bằng Python

Với REST API của chúng tôi, các nhà phát triển Python có thể dễ dàng tạo các Word tài liệu. Để tạo tệp ở định dạng Word tài liệu, bạn cần thực hiện một vài bước bằng cách sử dụng Python SDK của chúng tôi:

 1. Đặt tên tệp
 2. Gọi phương thức 'CreateDocument' để tạo Word tài liệu trong Python
 3. Lưu Word tệp đầu ra

Vì một Word tài liệu trống được cho là chính thức chứa một đoạn văn, nên khi bạn tạo một Word tệp theo chương trình, bạn sẽ nhận được một cấu trúc cơ bản như vậy.

Lưu ý rằng có thể thêm nội dung vào Word tài liệu mới tạo ngay lập tức. Vì vậy, bạn sẽ không chỉ nhận được một Word tệp trống, mà là một tài liệu có chứa nội dung cần thiết. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi Word tài liệu, hãy xem trang 'Edit Word Document'.

Tạo Word tài liệu bằng Python

Như đã đề cập, Python SDK của chúng tôi cho phép bạn tạo Word tài liệu theo chương trình. Bạn có thể thử chức năng mạnh mẽ của chúng tôi và đánh giá cách tạo Word tệp bằng ví dụ Python sau:

Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
Mã vận hành
import asposewordscloud

words_api = WordsApi(client_id = '####-####-####-####-####', client_secret = '##################')
file_name= 'Output.docx'

create_document_request = asposewordscloud.models.requests.CreateDocumentRequest(
  file_name=file_name)
words_api.create_document(create_document_request)

download_document_request = asposewordscloud.models.requests.DownloadFileRequest(path=file_name)
words_api.download_file(download_document_request)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Python vào khay nhớ tạm

Cách tạo Word

 1. Cài đặt Aspose.Words Cloud for Python
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn
 3. Định cấu hình API bằng các khóa ứng dụng của bạn
 4. Đặt tên của một Word tài liệu mới
 5. Tạo một yêu cầu tạo Word, chuyển tên của tài liệu này
 6. Gọi phương thức create_document(), chuyển yêu cầu
 7. Nhận kết quả của hoạt động tạo Word dưới dạng một tệp riêng biệt

Thư viện Python để sử dụng tạo DOCX

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Python bằng cách sử dụng kho lưu trữ PyPi. Chạy pip install aspose-words-cloud để cài đặt SDK, sau đó nhập gói qua import asposewordscloud. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Python từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng tệp được hỗ trợ khác

Bạn có thể tạo tài liệu ở các định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.