API Python để hợp nhất JPG thành JPG

Python SDK để kết hợp JPG tệp và xuất kết quả sang JPG định dạng

Sử dụng thư viện Python để hợp nhất JPG thành JPG thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều JPG tệp thành một JPG tệp duy nhất bằng cách sử dụng Python.

Xem đoạn mã

Kết hợp JPG với JPG bằng API Python REST

Dễ dàng hợp nhất JPG sang JPG định dạng trong mã Python. Thư viện Python này được thiết kế để kết hợp nhiều JPG tệp thành một JPG tệp duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất JPG to JPG chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Python cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các JPG tệp với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các JPG tài liệu có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc JPG/JPG kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Python xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số JPG thành một JPG trong Python

Bạn có thể cần kết hợp các JPG tệp thành một JPG tệp trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều JPG tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất JPG có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo JPG tài liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện JPG/JPG Thao tác đầy đủ tính năng của Python sẽ xử lý một tập hợp các JPG tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả JPG nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất JPG với JPG trong Python

Để thực hiện hợp nhất JPG to JPG trong Python, bạn cần ít nhất hai JPG tệp nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Python bên dưới.

Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Mã vận hành
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import asposewordscloud

#  API hiện tại đang được phát triển.
words_api = WordsApi(client_id = '####-####-####-####-####', client_secret = '##################')

document = open('Input1.jpg', 'rb')
merge_props = asposewordscloud.ImageEntry(
   file_reference=asposewordscloud.FileReference.fromRemoteFilePath('Input2.jpg'))
image_entries = [merge_props]
image_list = asposewordscloud.ImageEntryList(document_entries=image_entries)
append_document_online = asposewordscloud.models.requests.AppendDocumentOnlineRequest(
   document=document, document_list=image_list)
merged_images = words_api.append_document_online(append_document_online)

convert_document = asposewordscloud.models.requests.ConvertDocumentRequest(
   document=merged_images, format='jpg')
words_api.convert_document(convert_document)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Python vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Python để hợp nhất JPG với JPG

  1. Cài đặt Python SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
  2. Mở JPG tệp nguồn bằng Python.
  3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
  4. Gọi phương thức append_document_online(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
  5. Nhận kết quả tổng hợp ở JPG định dạng dưới dạng một tệp duy nhất.

Python thư viện để hợp nhất JPG thành JPG

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Python bằng cách sử dụng kho lưu trữ PyPi. Chạy pip install aspose-words-cloud để cài đặt SDK, sau đó nhập gói qua import asposewordscloud. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Python từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.