Konvertera XLS till BMP

Perl bibliotek för att konvertera XLS till BMP

Använd Conversion API av av Cells Cloud för att skapa anpassade kalkylbladsarbetsflöden i Perl projekt. Detta är en professionell lösning för att konvertera XLS till BMP och andra dokumentformat online med Perl.

Konvertera XLS till BMP med Cells Cloud SDK för Perl

API
PUT
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert

Att konvertera filformat från XLS till BMP kan vara en komplicerad uppgift. Vår Perl SDK hanterar alla XLS- till BMP-formatkonverteringar samtidigt som det huvudsakliga strukturella och logiska innehållet i käll-XLS-kalkylarket bevaras. Vårt Perl-bibliotek tillhandahåller en professionell lösning för att konvertera XLS till BMP-filer online. Denna Cloud SDK ger Perl-utvecklare kraftfull funktionalitet och säkerställer högkvalitativa BMP-utdata.

Perl Kod Exempel för att konvertera XLS till BMP med Cells Cloud SDK

# For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-perl/
  use strict;
  use warnings;
  use utf8; 
  use File::Slurp;
  use AsposeCellsCloud::CellsApi;
  my $config = AsposeCellsCloud::Configuration->new( client_id => $ENV{'ProductClientId'}, client_secret => $ENV{'ProductClientSecret'});
  my $instance = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(AsposeCellsCloud::ApiClient->new( $config));
  my $format = "bmp";
  my $Book1Data = undef;
  my $result =undef;
  my @fileinfos = stat("Book1.xls");
  my $filelength = $fileinfos[7];
  open(DATA, '<', "Book1.xls") or die "file can not open, $!";
  binmode(DATA);
  read (DATA, $Book1Data, $filelength);
  close (DATA); 
  $result = $instance->cells_workbook_put_convert_workbook(workbook => $Book1Data, format => $format);
  open(my $fh, '>', "Dest.bmp") or die "Could not open file!";
  binmode $fh;
  print $fh $result;
  close $fh;

Hur man konverterar XLS till BMP med hjälp av Cells Cloud Perl-biblioteket.

 1. Registrera ett konto påinstrumentbräda för att få gratis API kvot & auktoriseringsinformation
 2. Installera paketet Perl och lägg till referensen (importera biblioteket) till ditt projekt.
 3. Öppna källfilen i Perl.
 4. Använd metoden `put_convert_workbook` för att hämta den resulterande strömmen.

Systemkrav

 1. Perl 5