PRODUCT_NAME_ALT

Bezpłatna aplikacja do konwersji online XLSX to XSLFO za pośrednictwem go

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji online lub pakietu SDK Go, aby konwertować między XLSX i XSLFO, a także kilkoma popularnymi formatami firmy Microsoft&174; Excel.

Jak przekonwertować XLSX to XSLFO na Go: Przykład kodu krok po kroku

// Konwersja XLSX na HTML
args := new(CellsSaveAsPostDocumentSaveAsOpts)
args.Name = file.XLSX
args.Newfilename = "file.HTML"
args.Folder = GetBaseTest().remoteFolder
response, httpResponse, err := GetBaseTest().CellsAPI.CellsSaveAsPostDocumentSaveAs(args)

// Konwersja HTML na XSLFO
resFileName := "result.HTML"
outPath := remoteFolder + "/" + resFileName

args := map[string]interface{}{
  "folder": remoteFolder,
}

response, httpResponse, err := PdfAPI.PutPdfInStorageToXSLFO(name, outPath, args)
if err != nil {
  t.Error(err)
} else if httpResponse.StatusCode < 200 || httpResponse.StatusCode > 299 {
  t.Fail()
} else {
  fmt.Printf("TestPutPdfInStorageToDoc - %!d(MISSING)\n", response.Code)
}

Przekształć XLSX into XSLFO za pomocą zestawu SDK chmury Go

 1. Zainicjuj WordsApi i CellsApi z identyfikatorem klienta, kluczem klienta, podstawowym adresem URL i wersją interfejsu API
 2. Ustaw ConvertDocumentRequest z parametrami lokalna nazwa pliku i format jako HTML
 3. Wywołaj convertDocument WordsApi, aby przekonwertować dokument XLSX na HTML
 4. Zainicjuj SaveOption z CellsAPI z parametrami SaveFormat jako XSLFO
 5. Wywołaj metodę cellsSaveAsPostDocumentSaveAs, aby przekonwertować plik XLSX na XSLFO

Zacznij korzystać z interfejsów API REST Aspose.Total dla XLSX to XSLFO

 1. Utwórz konto w Dashboard, aby uzyskać bezpłatne limity API i szczegóły autoryzacji
 2. Pobierz zestawy SDK Aspose.Words i Aspose.Cells Cloud dla Go kodu źródłowego z Aspose.Words GitHub i Aspose.Cells GitHub do samodzielnej kompilacji/używania zestawu SDK lub przejdź do Wersje, aby zobaczyć alternatywne opcje pobierania.
 3. Zajrzyj również do dokumentacji API opartej na Swagger dla Aspose.Words i Aspose.Cells, aby dowiedzieć się więcej o API REST.

Jak przekonwertować Excel XLSX na inne formaty online

Możesz użyć Aspose.Cells do przekształcenia XLSX plików do formatu HTML. Następnie możesz wprowadzić pliki HTML do dowolnego interfejsu API w Aspose.Total, na przykład Aspose.Words, Aspose.PDF, Aspose.Email, Aspose.Slides, Aspose.Diagram, Aspose.Tasks, Aspose.3D, Aspose.HTML. Umożliwi to wysyłanie plików w stu różnych formatach.

Aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych formatów, sprawdź stronę Aspose.Total Cloud.

Konwersja Excela na obraz%!(EXTRA string=XLSX)

Aspose.Cells Cloud SDK oferuje kilka szybkich i łatwych sposobów konwersji plików MS Excel do różnych formatów obrazów, podobnie jak to, co zrobiliśmy powyżej dla XSLFO: przez bezpośrednie wywołania API REST lub przy użyciu SDK. Dostępnych jest wiele formatów obrazów do konwersji arkuszy Excel za pomocą interfejsów API chmury Aspose.Cells — JPEG, PNG, BMP, GIF i TIFF.

 1. Utwórz obiekt SaveOption i ustaw żądany format za pomocą właściwości SaveFormat.
 2. Utwórz obiekt Convert Document Request, aby przekonwertować XLSX dokument
 3. Call SaveAsPostDocument method of CellsApi class instance for conversion from XLSX

Proste kroki do konwersji XLSX do formatu PDF online

W przypadku XLSX do pliku PDF wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź stronę internetową XLSX do pliku PDF.
 2. Prześlij plik XLSX ze swojego urządzenia.
 3. Kliknij przycisk „Konwertuj”.
 4. Poczekaj na zakończenie konwersji.
 5. Po zakończeniu konwersji pobierz plik PDF na swoje urządzenie.

Jak przekonwertować stronę internetową do formatu XSLFO

Aby przekonwertować stronę internetową do formatu XSLFO, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź stronę internetową „Strona internetowa XSLFO”.
 2. Wpisz adres URL strony internetowej, którą chcesz przekonwertować, w wyznaczonym polu wejściowym.
 3. Kliknij przycisk „Konwertuj”, aby rozpocząć proces konwersji.
 4. Poczekaj na zakończenie konwersji.
 5. Po zakończeniu konwersji pobierz plik XSLFO na swoje urządzenie. Wykonując poniższe kroki, możesz łatwo konwertować i pobierać strony internetowe w żądanym formacie XSLFO, aby uzyskać do nich dostęp w trybie offline i do dalszego wykorzystania.

FAQ

 • Co to jest format XLSX?
  XLSX jest dobrze znanym formatem dokumentów Microsoft Excel, które zostały wprowadzone przez Microsoft z wydaniem Microsoft Office 2007. W oparciu o strukturę zorganizowaną zgodnie z konwencjami otwartymi opakowaniami, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format wynosi Pakiet zip, który zawiera wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można zbadać, po prostu rozpakując plik .xlsx.
 • Co to jest format XSLFO?
  XSL-FO (obiekty formatowania XSL) to potężny język stylów do formatowania dokumentów XML. Semantyka ograniczonej formy papieru i druku jest wyrażana przez XSL-FO, gdy wymiary są ustalone. W przeciwieństwie do HTML, który reprezentuje semantykę niezwiązanej formy okna przeglądarki o zmiennych wymiarach. Dokumenty XML sformatowane przez XSL-FO są najczęściej używane do generowania plików PDF. XSL (Extensible Stylesheet Language) to zestaw technologii W3C, które są kompletne funkcje, mające na celu projektowanie do formatowania i wymiany dokumentów XML i części tego języka XSL-FO. XSLT i XPath są również innymi częściami XSL.
 • Począwszy od interfejsów API REST Aspose.Total przy użyciu zestawu SDK Go: Przewodnik dla początkujących
  Szybki start nie tylko prowadzi przez inicjalizację API Aspose.Total Cloud, ale także pomaga w instalacji wymaganych bibliotek.
 • Gdzie mogę znaleźć informacje o wersji Aspose.Total Cloud API dla Go?
  Pełne informacje o wydaniu można przejrzeć w Aspose.Total Cloud Documentation.
 • Czy konwersja XLSX to XSLFO w chmurze jest bezpieczna?
  Oczywiście! Aspose Cloud korzysta z serwerów w chmurze Amazon EC2, które gwarantują bezpieczeństwo i odporność usługi. Przeczytaj więcej o [Praktykach bezpieczeństwa Aspose](https://about.aspose.cloud/security).
 • Jakie formaty plików są obsługiwane przez API Aspose.Total Cloud?
  Aspose.Total Cloud może konwertować formaty plików z dowolnej rodziny produktów na dowolną inną rodzinę produktów do formatu PDF, DOCX, XPS, obrazu (TIFF, JPEG, PNG BMP), MD i innych. Sprawdź pełną listę obsługiwanych formatów plików.
 • Nie mogę znaleźć pakietu SDK dla mojego ulubionego języka. Co powinienem zrobić?
  Aspose.Total Cloud is also available as a Docker Container. Try using it with cURL in case your required SDK is not available yet.