Konwertuj Word dokumenty, PDF i internetowe online za pomocą Go

Go biblioteka do konwersji dokumentów biurowych do różnych formatów plików w chmurze

Użyj interfejsu REST API konwersji plików do tworzenia dostosowanych obiegów dokumentów w Go. Jest to zaawansowane oprogramowanie do konwersji Word dokumentów, PDF, dokumentów internetowych i obrazów za pomocą Go.

Zobacz fragment kodu

Konwertuj formaty dokumentów za pomocą Go REST API

Programowo przekonwertuj dokument z jednego formatu na inny w Go kodzie. Ta biblioteka oprogramowania dla Go jest przeznaczona do konwersji plików między różnymi formatami plików przy użyciu interfejsu REST API.

Interfejs API do konwersji formatu plików służy do rozwiązywania problemów z różnorodnością oprogramowania i zgodnością. Różne produkty oprogramowania oferują użytkownikom różne funkcje i narzędzia. Użytkownicy często chcą możliwości kilku produktów jednocześnie. Konwersja formatu umożliwia użytkownikom przejrzystą konwersję danych z jednego formatu na inny i łatwe korzystanie z różnych produktów oprogramowania.

Konwertuj dokument na inny format pliku w Go kodzie

Konwersja formatów dokumentów to złożone zadanie, które może obejmować pośrednie procedury eksportu/importu podczas zmiany z jednego formatu pliku na inny. Wszystkie przejścia danych są wykonywane przez nasz Go SDK, przy zachowaniu głównej zawartości strukturalnej i logicznej dokumentu źródłowego.

Go biblioteka to profesjonalne oprogramowanie do konwersji formatów plików. Zapewnia potężną funkcjonalność i doskonałą jakość wydruku.

Poniższy przykład kodu użycia Conversion API w języku Go pozwoli Ci szybko rozpocząć.

Prześlij plik, który chcesz przekonwertować
Uruchom kod
Wybierz format docelowy z listy
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

doc, _ := os.Open("Input.docx")
options := map[string]interface{}{}
request := &models.ConvertDocumentRequest{
  Document: doc,
  Format: ToStringPointer("pdf"),
  Optionals: options,
}
convert = wordsApi.ConvertDocument(ctx, request)
Uruchom kod
  
Skopiuj kod Go do schowka

Jak konwertować PDF pliki, Word, HTML i inne formaty plików w Go

 1. Zainstaluj pakiet Go SDK i dodaj odwołanie (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu.
 2. Otwórz plik źródłowy w Go za pomocą REST API.
 3. Wywołaj ConvertDocument(), przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
 4. Uzyskaj wynik konwersji jako osobny plik.

Go biblioteka do konwersji plików

Uruchom go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api, aby zainstalować Aspose.Words Cloud SDK for Go. Wiele przydatnych informacji o innych metodach instalacji można znaleźć w sekcji "How to use SDK".

Klonuj kod źródłowy Aspose.Words Cloud SDK for Go z GitHub i używaj go w swoim projekcie. Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.