Chuyển đổi trực tuyến Word tài liệu, PDF, Web bằng Go

Thư viện Go để chuyển đổi tài liệu văn phòng sang nhiều định dạng tệp khác nhau trong Đám mây

Sử dụng REST API chuyển đổi tệp để tạo quy trình làm việc tài liệu tùy chỉnh trong Go. Đây là một giải pháp phần mềm mạnh mẽ để chuyển đổi Word, PDF, tài liệu Web và hình ảnh bằng cách sử dụng Go.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi định dạng tài liệu bằng Go REST API

Chuyển đổi tài liệu từ định dạng này sang định dạng khác theo lập trình trong mã Go. Thư viện phần mềm cho Go này được thiết kế để chuyển đổi tệp giữa nhiều định dạng tệp khác nhau bằng cách sử dụng REST API.

API để chuyển đổi định dạng tệp được sử dụng để giải quyết các vấn đề về tính tương thích và đa dạng của phần mềm. Các sản phẩm phần mềm khác nhau cung cấp các tính năng và công cụ khác nhau cho người dùng. Đối với người dùng, họ thường muốn khả năng của nhiều sản phẩm cùng một lúc. Chuyển đổi định dạng cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác một cách rõ ràng và dễ dàng tận dụng các sản phẩm phần mềm khác nhau.

Chuyển đổi tài liệu sang định dạng tệp khác trong mã Go

Chuyển đổi định dạng tài liệu là một công việc phức tạp có thể liên quan đến các thủ tục xuất / nhập trung gian khi thay đổi từ định dạng tệp này sang định dạng tệp khác. Tất cả quá trình chuyển đổi dữ liệu được thực hiện bởi Go SDK của chúng tôi, đồng thời duy trì nội dung cấu trúc và logic chính của tài liệu nguồn.

Thư viện Go là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để chuyển đổi các định dạng tệp. Nó cung cấp cho bạn chức năng mạnh mẽ và đầu ra chất lượng hoàn hảo.

Ví dụ mã sau đây về việc sử dụng API chuyển đổi đám mây trong ngôn ngữ Go sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

doc, _ := os.Open("Input.docx")
options := map[string]interface{}{}
request := &models.ConvertDocumentRequest{
  Document: doc,
  Format: ToStringPointer("pdf"),
  Optionals: options,
}
convert = wordsApi.ConvertDocument(ctx, request)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Go vào khay nhớ tạm

Cách chuyển đổi các PDF định dạng tệp, Word, HTML và các định dạng tệp khác trong Go

 1. Cài đặt Go SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án của bạn.
 2. Mở tệp nguồn trong Go bằng REST API.
 3. Gọi phương thức ConvertDocument(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 4. Nhận kết quả chuyển đổi dưới dạng một tệp riêng biệt.

Go thư viện để chuyển đổi tệp

Chạy go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api để cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Go. Bạn có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích về các phương pháp cài đặt khác từ phần "How to use SDK".

Sao chép mã nguồn Aspose.Words Cloud SDK for Go từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của bạn. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.