Skydda Excel-filer

Aspose.Cells Cloud SDK stöder arbetsboksdekryptering, kryptering och digitala signaturer.

Aspose.Cells Cloud REST API stöder arbetsboksdekryptering, kryptering och digitala signaturer, och tillhandahåller SDK:er för olika programmeringsspråk, inklusive Android, C#, Go, Java, NodeJS, 0761474181, 6143461, 68143461, 68143481, 68143481, 68143481, 6143481 ft.

POST
https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/protect
Choose files

	using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
    using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model;
	using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
	using System;
	using System.IO;
	using System.Collections.Generic;
	CellsApi cellsApi = new CellsApi("xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx");
	string filePath = "test.txt";
	PostProtectRequest request = new PostProtectRequest();
	request.File = new Dictionary<string, Stream>();
	Stream fileStream = File.OpenRead(filePath);
	request.File.Add(filePath, fileStream);
    request.protectWorkbookRequest = new Model.ProtectWorkbookRequest{};
    request.password = "asposelock";
	Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult result = cellsApi.PostProtect(request);
	fileStream.Close();    
	    
 
 

Populära fungerar

 
 
 
 
 
 
 

Stöds utveckla språk