PRODUCT_NAME_ALT

Ứng dụng chuyển đổi PDF to XSLFO trực tuyến miễn phí qua go

Sử dụng ứng dụng trực tuyến miễn phí hoặc SDK Go để chuyển đổi giữa PDF & XSLFO cũng như một số định dạng phổ biến từ Microsoft® Word.

Cách chuyển đổi PDF to XSLFO thành Go: Ví dụ về mã từng bước

// Đang chuyển đổi PDF thành HTML
requestSaveOptionsData := models.HtmlSaveOptionsData{
  FileName: ToStringPointer(baseTestOutPath + "file.PDF"),
}
options := map[string]interface{}{
  "folder": remoteFolder,
}
request := &models.SaveAsRequest{
  Name: ToStringPointer(remoteName),
  SaveOptionsData: &requestSaveOptionsData,
  Optionals: options,
}
%!(EXTRA string=HTML)
// Đang chuyển đổi HTML thành XSLFO
resFileName := "result.HTML"
outPath := remoteFolder + "/" + resFileName

args := map[string]interface{}{
  "folder": remoteFolder,
}

response, httpResponse, err := PdfAPI.PutPdfInStorageToXSLFO(name, outPath, args)
if err != nil {
  t.Error(err)
} else if httpResponse.StatusCode < 200 || httpResponse.StatusCode > 299 {
  t.Fail()
} else {
  fmt.Printf("TestPutPdfInStorageToDoc - %!d(MISSING)\n", response.Code)
}

Chuyển đổi PDF into XSLFO bằng SDK đám mây Go

 1. Khởi tạo WordsApiCellsApi với Client Id, Client Secret, Base URL & phiên bản API
 2. Đặt ConvertDocumentRequest với tham số tên tệp cục bộ và định dạng dưới dạng HTML
 3. Gọi WordsApi convertDocument để chuyển đổi tài liệu PDF sang HTML
 4. Khởi tạo SaveOption từ CellsAPI với tham số SaveFormat là XSLFO
 5. Gọi phương thức cellsSaveAsPostDocumentSaveAs để chuyển đổi tệp PDF thành XSLFO

Bắt đầu sử dụng API REST Aspose.Total

 1. Tạo tài khoản tại Dashboard để nhận hạn ngạch API miễn phí và chi tiết ủy quyền
 2. Tải Aspose.Words và Aspose.Cells Cloud SDK cho mã nguồn Go từ Aspose.Words GitHubAspose.Cells GitHub để tự biên dịch/sử dụng SDK hoặc đi tới Bản phát hành để biết các tùy chọn tải xuống thay thế.
 3. Ngoài ra, hãy xem Tham chiếu API dựa trên Swagger cho Aspose.WordsAspose.Cells để biết thêm về API REST.

Cách chuyển đổi Word PDF sang các định dạng khác trực tuyến

Bạn có thể sử dụng Aspose.Words để chuyển đổi tệp PDF sang định dạng HTML. Sau đó, bạn có thể nhập tệp HTML vào bất kỳ API nào trong Aspose.Total, chẳng hạn như Aspose.Cells, Aspose.PDF, Aspose.Email, Aspose.Slides, Aspose.Diagram, Aspose.Tasks, Aspose.3D, Aspose.HTML. Điều này sẽ cho phép bạn xuất các tệp ở hàng trăm định dạng khác nhau.

Để xem danh sách đầy đủ các định dạng được hỗ trợ, vui lòng kiểm tra trang Aspose.Total Cloud.

Chuyển đổi từ sang hình ảnh PDF

Aspose.Words Cloud SDK tạo ra một số cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển đổi tệp MS Word sang các định dạng hình ảnh khác nhau tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện ở trên cho XSLFO: bằng lệnh gọi API REST trực tiếp hoặc sử dụng SDK. Có nhiều định dạng hình ảnh có thể truy cập để chuyển đổi tài liệu Word bằng Aspose.Words Cloud API - JPEG, PNG, BMP, GIF và TIFF.

 1. Tạo đối tượng Yêu cầu chuyển đổi tài liệu để chuyển đổi PDF tài liệu
 2. Gọi phương thức ConvertDocument của lớp WordsApi để chuyển đổi từ PDF

Các bước đơn giản để chuyển đổi DOCX sang PDF trực tuyến

Đối với DOCX sang PDF vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web DOCX sang PDF.
 2. Tải tệp DOCX lên từ thiết bị của bạn.
 3. Nhấp vào nút “Chuyển đổi”.
 4. Đợi quá trình chuyển đổi kết thúc.
 5. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, hãy tải tệp PDF xuống thiết bị của bạn.

Cách chuyển đổi XSLFO sang PDF trực tuyến

Để chuyển đổi trang web sang định dạng XSLFO, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web “Trang web tới XSLFO”.
 2. Nhập URL của trang web bạn muốn chuyển đổi vào hộp nhập được chỉ định.
 3. Nhấp vào nút “Chuyển đổi” để bắt đầu quá trình chuyển đổi.
 4. Đợi quá trình chuyển đổi hoàn tất.
 5. Tải tệp XSLFO xuống thiết bị của bạn sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi và tải xuống các trang web ở định dạng XSLFO mong muốn để truy cập ngoại tuyến và sử dụng thêm.

Câu hỏi thường gặp

 • Định dạng PDF là gì?
  Định dạng tài liệu di động (PDF) là một loại tài liệu được tạo bởi Adobe vào những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để đại diện cho các tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như hệ điều hành. Các tệp PDF có thể được mở trong Adobe Acrobat Reader/Writer cũng như trong hầu hết các trình duyệt hiện đại như Chrome, Safari, Firefox thông qua các phần mở rộng/plugin. Hầu hết các bộ phần mềm có sẵn trên thị trường cũng cung cấp chuyển đổi tài liệu của họ sang định dạng tệp PDF mà không yêu cầu bất kỳ thành phần phần mềm bổ sung nào.
 • Định dạng XSLFO là gì?
  XSL-FO (các đối tượng định dạng XSL) là ngôn ngữ biểu định kiểu mạnh mẽ để định dạng các tài liệu XML. Các ngữ nghĩa của dạng giấy và bản in giới hạn được thể hiện bằng XSL-FO khi kích thước được cố định. Trái ngược với HTML, đại diện cho ngữ nghĩa của dạng không giới hạn của cửa sổ trình duyệt với kích thước thay đổi. Các tài liệu XML được định dạng bởi XSL-FO chủ yếu được sử dụng để tạo các tệp PDF. XSL (Ngôn ngữ biểu định kiểu mở rộng) là một tập hợp các công nghệ W3C hoàn chỉnh tính năng nhằm thiết kế để định dạng và trao đổi các tài liệu XML và một phần XSL-FO của ngôn ngữ này. XSLT và XPath cũng là các phần khác của XSL.
 • Làm cách nào tôi có thể bắt đầu với API Aspose.Total REST?
  Quickstart không chỉ hướng dẫn cách khởi tạo Aspose.Total Cloud API mà còn giúp cài đặt các thư viện cần thiết.
 • Tôi có thể xem ghi chú phát hành cho Aspose.Total Cloud API ở đâu?
  Bạn có thể xem lại toàn bộ ghi chú phát hành tại Aspose.Total Cloud Documentation.
 • Chuyển đổi PDF to XSLFO trong Đám mây có an toàn không?
  Tất nhiên rồi! Aspose Cloud sử dụng máy chủ đám mây Amazon EC2 đảm bảo tính bảo mật và khả năng phục hồi của dịch vụ. Vui lòng đọc thêm về [Thực tiễn bảo mật của Aspose](https://about.aspose.cloud/security).
 • Định dạng tệp nào được Aspose.Total Cloud API hỗ trợ?
  Aspose.Total Cloud có thể chuyển đổi định dạng tệp từ bất kỳ dòng sản phẩm nào sang bất kỳ dòng sản phẩm nào khác sang PDF, DOCX, XPS, hình ảnh (TIFF, JPEG, PNG BMP), MD, v.v. Kiểm tra danh sách đầy đủ về các định dạng tệp được hỗ trợ.
 • Tôi không thể tìm thấy SDK cho ngôn ngữ yêu thích của mình. Tôi nên làm gì?
  Aspose.Total Cloud cũng có sẵn dưới dạng Docker Container. Hãy thử sử dụng nó với cURL trong trường hợp SDK yêu cầu của bạn chưa khả dụng.