Go API do programowego dzielenia PDF plików

Go SDK do podzielenia PDF pliku i wyeksportowania wyniku do wielu różnych formatów plików

Użyj biblioteki Go, aby podzielić PDF plik przez REST API. Łatwo podziel dwa lub więcej PDF plików na części za pomocą Go.

Zobacz fragment kodu

Podziel PDF za pomocą REST API w Go

Ta biblioteka Go zapewnia programistom Linuksa możliwość pracy z funkcją dzielenia PDF plików przy użyciu interfejsu API REST. Umożliwia podzielenie jednego PDF dokumentu na kilka mniejszych plików online w Scali. Na przykład możesz potrzebować wysłać e-mailem kilka stron z PDF dokumentu lub możesz chcieć pokazać klientowi tylko część PDF pliku. Wszystko to można zrobić za pomocą funkcji dzielenia PDF plików w Go kodzie.

Do podziału PDF pliku można użyć różnych metod: "według strony", "według zakresu stron", "według nagłówków", "według podziału sekcji". Wystarczy załadować oryginalny PDF dokument i wybrać potrzebną metodę. Upewnij się, że PDF dokument używa wymaganych stylów nagłówków lub zawiera podziały sekcji, jeśli chcesz podzielić PDF plik zgodnie z tymi kryteriami przy użyciu Go kodu. Po podzieleniu PDF dokumentu możesz wyeksportować wynik jako oddzielne strony dokumentu lub mniejsze pliki.

Podziel PDF dokument na części za pomocą pakietu Go Cloud SDK

Wszystkie dzielenie PDF dokumentów odbywa się w chmurze na serwerach internetowych Aspose z maksymalną prędkością i zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa. Nasza biblioteka Go jest przeznaczona do tworzenia aplikacji do przetwarzania PDF plików i opiera się na interakcji klient-serwer za pośrednictwem interfejsu API REST.

Jeśli masz pytania, jak podzielić PDF dokument na wiele dokumentów lub jak wyodrębnić strony PDF zgodnie z określonymi parametrami, wypróbuj nasz Splitter Online i wyeksportuj wynik do wygodnego formatu dokumentu:

Prześlij pliki, które chcesz podzielić
Uruchom kod
Wybierz format docelowy z listy
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

doc, _ := os.Open("Input.pdf")
options := map[string]interface{}{
  "zipOutput": ToBoolPointer(true),
}
request := &models.SplitDocumentOnlineRequest{
  Document: doc,
  Format: ToStringPointer("pdf"),
  Optionals: options,
}
zippedFiles = wordsApi.SplitDocumentOnline(ctx, request)
Uruchom kod
  
Skopiuj kod Go do schowka

Jak użyć Go do podzielenia PDF pliku

 1. Zainstaluj Go SDK i dodaj referencję (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Go.
 2. Skonfiguruj interfejs API przy użyciu kluczy aplikacji
 3. Otwórz źródłowy PDF plik w Go.
 4. Wywołaj metodę "SplitDocumentOnline()", przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
 5. Uzyskaj wynik podziału jako osobne pliki.

biblioteka Go do podziału PDF pliku na części

Uruchom go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api, aby zainstalować Aspose.Words Cloud SDK for Go. Wiele przydatnych informacji o innych metodach instalacji można znaleźć w sekcji "How to use SDK".

Klonuj kod źródłowy Aspose.Words Cloud SDK for Go z GitHub i używaj go w swoim projekcie. Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne popularne formaty dzielenia plików

Możesz użyć innych popularnych formatów:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.