Lägg till en vattenstämpel i PDF eller Word filer eller ta bort tidigare tillagda vattenstämplar med Ruby

Med detta Ruby bibliotek kan utvecklare lägga till en bild eller textvattenstämpel över PDF eller Word dokument, samt ta bort en redan tillagd vattenstämpel på några sekunder

Skydda dina dokument från obehörig distribution och lägg till vattenstämpeln online. För att göra detta, ladda bara en PDF, Word eller annat dokumentformat och lägg till en text- eller bildvattenstämpel med Ruby. Spara sedan det vattenmärkta PDF eller Word dokumentet i ett bekvämt format som DOC, DOCX, PDF, HTML, RTF, XPS och andra. Du kan också ta bort vattenstämpeln från dokument för att göra dem lättare att bearbeta om det inte kränker någons rättigheter.

Visa kodavsnitt

Lägg till vattenstämpel i Ruby

Med detta Ruby API kan utvecklare lägga till en vattenstämpel till PDF, Word eller andra dokument online. Du kan skapa vattenstämpeln med hjälp av text eller en bild och sedan infoga den vattenstämpeln i ditt PDF eller Word dokument genom att ställa in överlagringsvinkeln i Ruby.

Obs: det finns inget behov av att installera några tredjepartsapplikationer eller bibliotek. Därför är vår Ruby mjukvarulösning mycket enkel att använda.

Ta bort vattenstämpel i Ruby

Den givna Ruby SDK är också till hjälp för att ta bort vattenstämplar. Att ta bort en vattenstämpel i Word innebär till exempel att du kan ladda det önskade Word dokumentet stämplat med en text- eller bildvattenstämpel, ta bort denna vattenstämpel från dokumentet med Ruby och sedan spara utdatafilen i ett bekvämt format.

Vattenstämpel i Word eller PDF

För att utvärdera vårt Ruby API, ladda dokumentet som du vill lägga till en vattenstämpel till och vattenstämpeln som en bild eller text. Välj sedan ett bekvämt exportfilformat – DOCX, PDF, MD, HTML, TXT, DOC, RTF, EPUB, XPS och andra.

Använd följande exempel för att se hur det fungerar:

Filen måste lägga till vattenstämplar
Kör kod
Ladda upp en bild som du vill infoga
Välj målformat från listan
require 'aspose_words_cloud'

AsposeWordsCloud.configure do |config|
 config.client_data['ClientId'] = '####-####-####-####-####'
 config.client_data['ClientSecret'] = '##################'
end
@words_api = WordsAPI.new

request_document = File.open('Input1.docx')
request_image_file = File.open('Input2.docx')
insert_watermark_image_online = InsertWatermarkImageOnlineRequest.new(
  document: request_document, image_file: request_image_file)
inserted_watermark_image = 
  @words_api.insert_watermark_image_online(insert_watermark_image_online)

request_document = File.open('document')
convert_document = ConvertDocumentRequest.new(
  document: inserted_watermark_image.document.values[0], format: 'docx')
@words_api.convert_document(convert_document)
require 'aspose_words_cloud'

AsposeWordsCloud.configure do |config|
 config.client_data['ClientId'] = '####-####-####-####-####'
 config.client_data['ClientSecret'] = '##################'
end
@words_api = WordsAPI.new

request_document = File.open('Input.docx')
request_watermark_text = WatermarkText.new(
  {:Text => 'This is the watermark text.', :RotationAngle => 90})
insert_watermark_text_online = InsertWatermarkTextOnlineRequest.new(
  document: request_document, watermark_text: request_watermark_text)
inserted_watermark_text = @words_api.insert_watermark_text_online(insert_watermark_text_online)

request_document = File.open('document')
convert_document = ConvertDocumentRequest.new(
  document: inserted_watermark_text.document.values[0], format: 'docx')
@words_api.convert_document(convert_document)
require 'aspose_words_cloud'

AsposeWordsCloud.configure do |config|
 config.client_data['ClientId'] = '####-####-####-####-####'
 config.client_data['ClientSecret'] = '##################'
end
@words_api = WordsAPI.new

request_document = File.open('Input.docx')
delete_watermark_online = DeleteWatermarkOnlineRequest.new(document: request_document)
deleted_watermark = @words_api.delete_watermark_online(delete_watermark_online)

convert_document = ConvertDocumentRequest.new(
  document: deleted_watermark.document.values[0], format: 'docx')
@words_api.convert_document(convert_document)
Kör kod
  
Kopiera koden Ruby till urklipp

Så här tar du bort vattenstämpel i Ruby

 1. Installera Aspose.Words Cloud for Ruby
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Ruby projekt
 3. Konfigurera API med dina appnycklar
 4. Ladda ett dokument som du vill ta bort vattenstämpeln från
 5. Skapa en begäran om att ta bort vattenstämpeln
 6. Spara resultatet i ett bekvämt filformat

Ruby bibliotek för att använda vattenstämplar

Installera Aspose.Words Cloud SDK for Ruby med RubyGems värdtjänst. Kör gem install aspose_words_cloud för att installera paketet. Som ett alternativ kan du manuellt klona Aspose.Words Cloud SDK for Ruby källkod från GitHub och använda den i ditt projekt. Följ dessa Instructions för att snabbt få nödvändiga säkerhetsuppgifter och få tillgång till vårt REST API.

Systemkrav

Ruby 2.6 eller nyare

Se Repository Documentation för att se detaljerna.

Mest populära dokumentformat för att lägga till en vattenstämpel

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.