Nén TIFF trong cURL SDK

Sử dụng công cụ dòng lệnh cURL để giảm kích thước TIFF

Để nén TIFF, hãy sử dụng công cụ dòng lệnh cURL mạnh mẽ của chúng tôi. Với giải pháp đã cho, đầu ra sẽ là tệp chất lượng cao sau khi nén.

Xem đoạn mã

Nén TIFF trong cURL

Sử dụng cURL API mạnh mẽ của chúng tôi, các nhà phát triển có thể nén TIFF để tối ưu hóa nội dung và kích thước tệp đầu ra. Giảm kích thước tệp xảy ra bằng cách dọn dẹp dữ liệu và tài nguyên không sử dụng. Bạn cũng có thể nén hình ảnh để làm cho kích thước tệp đầu ra nhỏ hơn.

Kết quả của việc tối ưu hóa và nén nội dung có thể được lưu dưới dạng TIFF gốc hoặc bất kỳ định dạng lưu có sẵn nào - DOCX, DOC, RTF, PDF, HTML và nhiều định dạng khác.

Giảm kích thước TIFF tệp trong cURL

Như đã đề cập, SDK cURL của chúng tôi cho phép bạn giảm kích thước TIFF theo chương trình. Và bây giờ bạn có thể thử chức năng mạnh mẽ của chúng tôi và đánh giá cách nén TIFF trong cURL với ví dụ sau:

Tải lên tệp bạn muốn tối ưu hóa / nén
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/online/put/compress" \
   -X PUT \
   -H "Content-Type: multipart/form-data" \
   -H "Authorization: Bearer ####################" \
   -F Document="@Input1.tiff"

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/convert?format=tiff" \
   -X PUT \
   -H "Content-Type: multipart/form-data" \
   -H "Authorization: Bearer ####################" \
   -F Document="@CompressedDoc.tiff"
Mã vận hành
  
Sao chép mã cURL vào khay nhớ tạm

Cách nén TIFF trong cURL

 1. Cài đặt cURL
 2. Nhận các khóa ứng dụng của bạn để sử dụng Aspose.Words Cloud for cURL
 3. Chuyển mã thông báo Bearer trong tiêu đề Ủy quyền
 4. Tải nguồn TIFF để nén
 5. Nén TIFF, làm sạch thông tin không sử dụng
 6. Chọn định dạng tệp đầu ra
 7. Nhận kết quả của quá trình nén TIFF dưới dạng một tệp riêng biệt

cURL thư viện để sử dụng TIFF nén

Tải xuống và cài đặt tiện ích curl. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Không có yêu cầu đặc biệt để sử dụng công cụ này.

Các định dạng tệp được hỗ trợ khác

Bạn có thể thực hiện nén tài liệu cho các định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.