API Java để hợp nhất chữ thành PNG

Java Cloud SDK để kết hợp chữ tệp và xuất kết quả sang định dạng PNG

Sử dụng thư viện Java để hợp nhất chữ thành PNG thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều chữ tệp thành một tệp PNG duy nhất bằng cách sử dụng Java.

Kết hợp chữ với PNG bằng API Java REST

Dễ dàng hợp nhất các tài liệu chữ và xuất kết quả sang định dạng đồ họa PNG trong mã Java. Thư viện Java này được thiết kế để kết hợp nhiều tệp chữ thành một hình ảnh PNG duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất chữ to PNG chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Java cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Bằng cách hợp nhất các tài liệu, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc chữ/PNG kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Java xử lý chữ nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số chữ thành một hình ảnh PNG trong Java

Bạn có thể cần kết hợp các tệp chữ thành một hình ảnh PNG trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều tệp chữ với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất chữ có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo hình ảnh PNG từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện Java thao tác chữ/PNG đầy đủ tính năng sẽ xử lý một tập hợp các tệp chữ và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra đầu ra đồ họa nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất chữ với PNG trong Java

Để thực hiện hợp nhất chữ to PNG trong Java, bạn cần ít nhất hai tài liệu chữ nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Java bên dưới.

Ví dụ về mã Java để hợp nhất TXT thành PNG bằng REST API
Đầu vào tệp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import com.aspose.words.cloud.*;

ApiClient apiClient = new ApiClient("####-####-####-####-####", "##################", null);
WordsApi wordsApi = new WordsApi(apiClient);

byte[] document = Files.readAllBytes(
   Paths.get("Input1.txt").toAbsolutePath());
DocumentEntry mergeProps = new DocumentEntry();
mergeProps.setFileReference(new FileReference("Input2.txt"));
mergeProps.setImportFormatMode("KeepSourceFormatting");

ArrayList documentEntries = new ArrayList();
documentEntries.add(mergeProps);

DocumentEntryList documentList = new DocumentEntryList();
documentList.setDocumentEntries(documentEntries);

AppendDocumentOnlineRequest appendDocumentOnline = new AppendDocumentOnlineRequest(
   document, documentList, null, null, null, null, null, null);
AppendDocumentOnline mergedDocs = wordsApi.appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);

SplitDocumentOnlineRequest splitDocumentOnline = new SplitDocumentOnlineRequest(
   mergedDocs, "png", null, null, null, null, null, null, true, null);
wordsApi.splitDocumentOnline(splitDocumentOnline);
  
Sao chép mã Java vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Java để hợp nhất chữ với PNG

  1. Cài đặt Java SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Java của bạn.
  2. Mở tệp chữ nguồn bằng Java.
  3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
  4. Gọi phương thức 'appendDocumentOnline()', chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
  5. Nhận kết quả tổng hợp ở định dạng PNG dưới dạng một tệp duy nhất.

Java thư viện để hợp nhất TXT thành PNG

Cài đặt 'Aspose.Words Cloud SDK for Java' bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa bản dựng Maven.

Thêm phần phụ thuộc này vào POM của dự án của bạn: aspose-cloud artifact.aspose-cloud-releases http://artifact.aspose.cloud/repo com.aspose aspose-words-cloud 22.4.0

Thay vào đó, bạn có thể sao chép Aspose.Words Cloud SDK for Java từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.