API cURL để hợp nhất chữ thành PNG

Hợp nhất chữ với PNG bằng dòng lệnh

Sử dụng công cụ dòng lệnh cURL để hợp nhất chữ với PNG trực tuyến.

Xem đoạn mã

Kết hợp chữ với PNG bằng API cURL REST

Dễ dàng hợp nhất các chữ tài liệu và xuất kết quả sang định dạng đồ họa PNG trong mã cURL. Thư viện cURL này được thiết kế để kết hợp nhiều chữ tệp thành một PNG hình ảnh duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất chữ to PNG chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên cURL cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Bằng cách hợp nhất các tài liệu, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc chữ/PNG kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm cURL xử lý chữ nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số chữ thành một PNG hình ảnh trong cURL

Bạn có thể cần kết hợp các chữ tệp thành một PNG hình ảnh trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều chữ tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất chữ có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo PNG hình ảnh từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện cURL thao tác chữ/PNG đầy đủ tính năng sẽ xử lý một tập hợp các chữ tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra đầu ra đồ họa nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất chữ với PNG trong cURL

Để thực hiện hợp nhất chữ to PNG trong cURL, bạn cần ít nhất hai chữ tài liệu nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã cURL bên dưới.

Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Mã vận hành
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/online/put/appendDocument" \
   -X PUT \
   -H "Content-Type: multipart/form-data" \
   -H "Authorization: Bearer ####################" \
   -F Image="@Input1.txt"
   -F DocumentList="@Input2.txt"

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/convert?format=png" \
   -X PUT \
   -H "Content-Type: multipart/form-data" \
   -H "Authorization: Bearer ####################" \
   -F Document="@mergedDocument"
Mã vận hành
  
Sao chép mã cURL vào khay nhớ tạm

Cách hợp nhất chữ với PNG bằng dòng lệnh

 1. Cài đặt tiện ích CURL
 2. Nhận thông tin đăng nhập của bạn để truy cập API hợp nhất chữ to PNG trong mã cURL
 3. Chuyển mã thông báo Bearer trong tiêu đề Ủy quyền
 4. Gọi phương thức /appendDocument để hợp nhất các tệp.
 5. Tải xuống kết quả

cURL thư viện để hợp nhất TXT thành PNG

Tải xuống và cài đặt tiện ích curl. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Không có yêu cầu đặc biệt để sử dụng công cụ này.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.