Nén PDF tệp hoặc Word trong .NET SDK

Giảm kích thước tài liệu bằng cách sử dụng C#

Sử dụng REST API trong C#, các nhà phát triển có thể nén tài liệu ở các DOC định dạng, DOCX, RTF, PDF và các định dạng khác. Với giải pháp đã cho, đầu ra sẽ là tệp chất lượng cao sau khi nén.

Xem đoạn mã

Nén tài liệu trong C#

Sử dụng C# API mạnh mẽ của chúng tôi, các nhà phát triển có thể nén tệp để tối ưu hóa nội dung và kích thước tệp đầu ra. Giảm kích thước tệp xảy ra bằng cách dọn dẹp dữ liệu và tài nguyên không sử dụng. Bạn cũng có thể nén hình ảnh để làm cho kích thước tệp đầu ra nhỏ hơn.

Kết quả của việc tối ưu hóa và nén nội dung có thể được lưu ở định dạng tệp gốc hoặc bất kỳ định dạng lưu có sẵn nào - DOCX, DOC, RTF, PDF, HTML và nhiều định dạng khác.

Giảm kích thước tệp trong C#

Như đã đề cập, SDK .NET của chúng tôi cho phép bạn giảm kích thước của tài liệu theo lập trình ở bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào. Ví dụ: bạn có thể giảm kích thước PDF tệp, DOCX, DOC, RTF, ODT, EPUB, HTML và các định dạng khác. Và bây giờ bạn có thể thử chức năng mạnh mẽ của chúng tôi và đánh giá cách nén tài liệu trong C# với ví dụ sau:

Tải lên tệp bạn muốn tối ưu hóa / nén
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words;

var config = new Configuration { ClientId = "####-####-####-####-####",
  ClientSecret = "##################" };
var wordsApi = new WordsApi(config);

using var requestDocument = File.OpenRead("Input.docx");
var requestCompressOptions = new CompressOptions()
{
  ImagesQuality = 75,
  ImagesReduceSizeFactor = 1
};
var compressDocumentRequest = new CompressDocumentOnlineRequest(requestDocument,
  requestCompressOptions);
var compressDocument = await wordsApi.CompressDocumentOnline(compressDocumentRequest);

var convertDocument =
  new ConvertDocumentRequest(compressDocument.Document.Values.First(), "docx");
await wordsApi.ConvertDocument(convertDocument);
Mã vận hành
  
Sao chép mã C# vào khay nhớ tạm

Cách nén tài liệu trong C#

 1. Cài đặt Aspose.Words Cloud for .NET
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C# của bạn
 3. Định cấu hình API bằng các khóa ứng dụng của bạn
 4. Tải tài liệu nguồn để nén
 5. Nén tài liệu và hình ảnh, làm sạch thông tin không sử dụng
 6. Chọn định dạng tệp đầu ra
 7. Nhận kết quả nén tài liệu dưới dạng tệp riêng biệt

C# thư viện để sử dụng tính năng nén tài liệu

Cài đặt 'Aspose.Words Cloud SDK for .NET' bằng trình quản lý gói NuGet. Chỉ cần chạy nuget install Aspose.Words-Cloud để tự động cài đặt và tham chiếu lắp ráp tương ứng trong dự án của bạn. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for .NET từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

 • .NET Standard 2.0 hoặc mới hơn

Tham khảo Repository Documentation để xem thêm chi tiết.

Các định dạng phổ biến nhất để nén tài liệu

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.