Nén PDF tệp hoặc Word trong Ruby SDK

Giảm kích thước tài liệu bằng cách sử dụng Ruby

Sử dụng REST API trong Ruby, các nhà phát triển có thể nén tài liệu ở các DOC định dạng, DOCX, RTF, PDF và các định dạng khác. Với giải pháp đã cho, đầu ra sẽ là tệp chất lượng cao sau khi nén.

Xem đoạn mã

Nén tài liệu trong Ruby

Sử dụng Ruby API mạnh mẽ của chúng tôi, các nhà phát triển có thể nén tệp để tối ưu hóa nội dung và kích thước tệp đầu ra. Giảm kích thước tệp xảy ra bằng cách dọn dẹp dữ liệu và tài nguyên không sử dụng. Bạn cũng có thể nén hình ảnh để làm cho kích thước tệp đầu ra nhỏ hơn.

Kết quả của việc tối ưu hóa và nén nội dung có thể được lưu ở định dạng tệp gốc hoặc bất kỳ định dạng lưu có sẵn nào - DOCX, DOC, RTF, PDF, HTML và nhiều định dạng khác.

Giảm kích thước tệp trong Ruby

Như đã đề cập, SDK Ruby của chúng tôi cho phép bạn giảm kích thước của tài liệu theo lập trình ở bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào. Ví dụ: bạn có thể giảm kích thước PDF tệp, DOCX, DOC, RTF, ODT, EPUB, HTML và các định dạng khác. Và bây giờ bạn có thể thử chức năng mạnh mẽ của chúng tôi và đánh giá cách nén tài liệu trong Ruby với ví dụ sau:

Tải lên tệp bạn muốn tối ưu hóa / nén
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
require 'aspose_words_cloud'

AsposeWordsCloud.configure do |config|
 config.client_data['ClientId'] = '####-####-####-####-####'
 config.client_data['ClientSecret'] = '##################'
end
@words_api = WordsAPI.new

request_document = File.open('Input.docx')
request_compress_options = CompressOptions.new(
  {:ImagesQuality => 75, :ImagesReduceSizeFactor => 1})
compress_document_request = CompressDocumentOnlineRequest.new(
  document: request_document, compress_options: request_compress_options)
compress_document = @words_api.compress_document_online(compress_document_request)

convert_document = ConvertDocumentRequest.new(
  document: compress_document.document.values[0], format: 'docx')
@words_api.convert_document(convert_document)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Ruby vào khay nhớ tạm

Cách nén tài liệu trong Ruby

 1. Cài đặt Aspose.Words Cloud for Ruby
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Ruby của bạn
 3. Định cấu hình API bằng các khóa ứng dụng của bạn
 4. Tải tài liệu nguồn để nén
 5. Nén tài liệu và hình ảnh, làm sạch thông tin không sử dụng
 6. Chọn định dạng tệp đầu ra
 7. Nhận kết quả nén tài liệu dưới dạng tệp riêng biệt

Ruby thư viện để sử dụng tính năng nén tài liệu

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Ruby bằng dịch vụ lưu trữ RubyGems. Chạy gem install aspose_words_cloud để cài đặt gói. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Ruby từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Ruby 2.6 hoặc mới hơn

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến nhất để nén tài liệu

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.