API .NET để hợp nhất chữ thành PNG

.NET SDK để kết hợp chữ tệp và xuất kết quả sang PNG định dạng

Sử dụng thư viện .NET để hợp nhất chữ thành PNG thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều chữ tệp thành một PNG tệp duy nhất bằng cách sử dụng C#.

Xem đoạn mã

Kết hợp chữ với PNG bằng API C# REST

Dễ dàng hợp nhất các chữ tài liệu và xuất kết quả sang định dạng đồ họa PNG trong mã C#. Thư viện C# này được thiết kế để kết hợp nhiều chữ tệp thành một PNG hình ảnh duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất chữ to PNG chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên C# cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Bằng cách hợp nhất các tài liệu, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc chữ/PNG kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm C# xử lý chữ nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số chữ thành một PNG hình ảnh trong C#

Bạn có thể cần kết hợp các chữ tệp thành một PNG hình ảnh trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều chữ tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất chữ có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo PNG hình ảnh từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện C# thao tác chữ/PNG đầy đủ tính năng sẽ xử lý một tập hợp các chữ tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra đầu ra đồ họa nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất chữ với PNG trong C#

Để thực hiện hợp nhất chữ to PNG trong C#, bạn cần ít nhất hai chữ tài liệu nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã C# bên dưới.

Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Mã vận hành
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words.Cloud.Sdk;

var config = new Configuration { ClientId = "####-####-####-####-####", 
  ClientSecret = "##################" };
var wordsApi = new WordsApi(config);

using var document = File.OpenRead("Input1.txt");
var mergeProps = new DocumentEntry()
{
  FileReference = new FileReference("Input2.txt"),
  ImportFormatMode = "KeepSourceFormatting"
};
var documentEntries = new List()
{
  mergeProps
};
var documentList = new DocumentEntryList()
{
  DocumentEntries = documentEntries
};
var appendDocumentOnline = new AppendDocumentOnlineRequest(document, documentList);
var mergedDocs = await wordsApi.AppendDocumentOnline(appendDocumentOnline);

var splitDocumentOnline = new SplitDocumentOnlineRequest(
  mergedDocs.Document.Values.First(), "png", zipOutput: true);
await wordsApi.SplitDocumentOnline(splitDocumentOnline);
Mã vận hành
  
Sao chép mã C# vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng C# để hợp nhất chữ với PNG

 1. Cài đặt .NET SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án .NET của bạn.
 2. Mở chữ tệp nguồn bằng C#.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức AppendDocumentOnline(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở PNG định dạng dưới dạng một tệp duy nhất.

.NET thư viện để hợp nhất TXT thành PNG

Cài đặt 'Aspose.Words Cloud SDK for .NET' bằng trình quản lý gói NuGet. Chỉ cần chạy nuget install Aspose.Words-Cloud để tự động cài đặt và tham chiếu lắp ráp tương ứng trong dự án của bạn. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for .NET từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

 • .NET Standard 2.0 hoặc mới hơn

Tham khảo Repository Documentation để xem thêm chi tiết.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.