Dart/Flutter API do łączenia PDF z DOC

Dart/Flutter SDK do łączenia PDF plików i eksportowania wyników do DOC formatu

Użyj Dart/Flutter biblioteki, aby scalić PDF z DOC za pomocą interfejsu REST API. Łatwo połącz dwa lub więcej PDF plików w jeden DOC plik za pomocą Dart.

Zobacz fragment kodu

Połącz PDF z DOC za pomocą interfejsu Dart REST API

Łatwe łączenie PDF formatu z DOC w Dart kodzie. Ta Dart biblioteka jest przeznaczona do łączenia wielu PDF plików w jeden DOC plik przy użyciu interfejsu REST API, tj. poprzez przekazywanie wywołań HTTPS przez Internet.

Jest to profesjonalne, natywne dla chmury rozwiązanie do łączenia PDF plików z DOC, które zapewnia programistom Dart zarówno dużą elastyczność programowania, jak i zaawansowane funkcje. Łączenie PDF plików jest często używane, gdy konieczne jest utworzenie zestawu DOC dokumentów o tej samej strukturze, z których każdy zawiera unikalne dane. Łącząc pliki, możesz zautomatyzować cyfrowe przepływy pracy PDF/DOC i przenieść niektóre rutynowe części procesu do szybkiego i wydajnego oprogramowania Dart do przetwarzania dokumentów.

Połącz kilka PDF plików w jeden DOC plik w Dart

W wielu przypadkach może być konieczne połączenie PDF plików w jeden DOC plik. Na przykład możesz chcieć połączyć ze sobą wiele PDF plików przed drukowaniem lub archiwizacją.

Scalanie PDF może być częścią całego zintegrowanego podejścia do przetwarzania dokumentów do generowania DOC dokumentów z różnych źródeł danych. Takie zadania wymagają użycia w pełni funkcjonalnej Dart biblioteki do manipulacji PDF/DOC, która przetworzy zestaw PDF plików i połączy je ze sobą w możliwie najkrótszym czasie, dając zwarty i dokładny wynik DOC.

Scal PDF do DOC w Dart

Aby wykonać scalanie PDF do DOC w Dart, potrzebujesz co najmniej dwóch źródłowych PDF plików. Aby szybko rozpocząć, zapoznaj się z poniższym przykładem Dart kodu.

Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Uruchom kod
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Wybierz format docelowy z listy
import 'package:aspose_words_cloud/aspose_words_cloud.dart';

final config = Configuration("####-####-####-####-####", "##################");
final wordsApi = WordsApi(config);

final document = (await File(
   'Input1.pdf').readAsBytes()).buffer.asByteData();

final mergeDocument = DocumentEntry();
//  Załaduj dokument do dołączenia z magazynu w chmurze.
mergeDocument.fileReference = FileReference.fromRemoteFile('Input2.pdf');
mergeDocument.importFormatMode = 'KeepSourceFormatting';

final documentEntries = [ mergeDocument ];
final documentList = DocumentEntryList();
documentList.documentEntries = documentEntries;

final appendDocumentOnline = AppendDocumentOnlineRequest(document, documentList);
await wordsApi.appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);
Uruchom kod
  
Skopiuj kod Dart do schowka

Jak używać Dart do łączenia PDF z DOC

  1. Zainstaluj Dart/Flutter SDK i dodaj referencję (zaimportuj bibliotekę) do swojego Dart/Flutter projektu.
  2. Otwórz źródłowy PDF plik w języku Dart.
  3. Załaduj dokument do dołączenia z pamięci w chmurze.
  4. Wywołaj appendDocumentOnline(), przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
  5. Uzyskaj łączny wynik w DOC formacie jako pojedynczy plik.

Dart/Flutter biblioteka do scalenia PDF z DOC

Clone Aspose.Words Cloud SDK for Dart z GitHub i użyj go w swoim projekcie. Dodaj tę zależność do pubspec.yaml: dependencies: aspose_words_cloud: 22.4.0

Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne popularne formaty łączenia plików

Możesz użyć innych popularnych formatów:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.