Dart/Flutter API do łączenia PDF z Word

Dart/Flutter Cloud SDK do łączenia PDF plików i eksportowania wyników do formatu Word

Użyj Dart/Flutter biblioteki, aby scalić PDF z Word za pomocą interfejsu REST API. Łatwo połącz dwa lub więcej PDF plików w jeden plik Word za pomocą Dart.

Połącz PDF z Word za pomocą interfejsu Dart REST API

Łatwe łączenie formatu PDF z Word w Dart kodzie. Ta Dart biblioteka jest przeznaczona do łączenia wielu plików PDF w jeden plik Word przy użyciu interfejsu REST API, tj. poprzez przekazywanie wywołań HTTPS przez Internet.

Jest to profesjonalne, natywne dla chmury rozwiązanie do łączenia plików PDF z Word, które zapewnia programistom Dart zarówno dużą elastyczność programowania, jak i zaawansowane funkcje. Łączenie plików PDF jest często używane, gdy konieczne jest utworzenie zestawu Word dokumentów o tej samej strukturze, z których każdy zawiera unikalne dane. Łącząc pliki, możesz zautomatyzować cyfrowe przepływy pracy PDF/Word i przenieść niektóre rutynowe części procesu do szybkiego i wydajnego oprogramowania Dart do przetwarzania dokumentów.

Połącz kilka plików PDF w jeden plik Word w Dart

W wielu przypadkach może być konieczne połączenie plików PDF w jeden plik Word. Na przykład możesz chcieć połączyć ze sobą wiele plików PDF przed drukowaniem lub archiwizacją.

Scalanie PDF może być częścią całego zintegrowanego podejścia do przetwarzania dokumentów do generowania Word dokumentów z różnych źródeł danych. Takie zadania wymagają użycia w pełni funkcjonalnej Dart biblioteki do manipulacji PDF/Word, która przetworzy zestaw plików PDF i połączy je ze sobą w możliwie najkrótszym czasie, dając zwarty i dokładny wynik Word.

Scal PDF do Word w Dart

Aby wykonać scalanie PDF do Word w Dart, potrzebujesz co najmniej dwóch źródłowych plików PDF. Aby szybko rozpocząć, zapoznaj się z poniższym przykładem Dart kodu.

Przykład Dart kodu do Dart/Flutter PDF z DOCX za pomocą REST API
Pliki wejściowe
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Format wyjściowy
Wybierz format docelowy z listy
import 'package:aspose_words_cloud/aspose_words_cloud.dart';

final config = Configuration("####-####-####-####-####", "##################");
final wordsApi = WordsApi(config);

final document = (await File(
   'Input1.pdf').readAsBytes()).buffer.asByteData();

final mergeDocument = DocumentEntry();
//  Załaduj dokument do dołączenia z magazynu w chmurze.
mergeDocument.fileReference = FileReference.fromRemoteFile('Input2.pdf');
mergeDocument.importFormatMode = 'KeepSourceFormatting';

final documentEntries = [ mergeDocument ];
final documentList = DocumentEntryList();
documentList.documentEntries = documentEntries;

final appendDocumentOnline = AppendDocumentOnlineRequest(document, documentList);
await wordsApi.appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);
  
Skopiuj kod Dart do schowka

Jak używać Dart do łączenia PDF z Word

  1. Zainstaluj Dart/Flutter SDK i dodaj referencję (zaimportuj bibliotekę) do swojego Dart/Flutter projektu.
  2. Otwórz źródłowy PDF plik w języku Dart.
  3. Załaduj dokument do dołączenia z pamięci w chmurze.
  4. Wywołaj 'appendDocumentOnline()', przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
  5. Uzyskaj łączny wynik w formacie Word jako pojedynczy plik.

Dart/Flutter biblioteka do scalenia PDF z WORD

Clone Aspose.Words Cloud SDK for Dart z GitHub i użyj go w swoim projekcie. Dodaj tę zależność do pubspec.yaml: dependencies: aspose_words_cloud: 22.4.0

Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne popularne formaty łączenia plików

Możesz użyć innych popularnych formatów:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.