Go API do łączenia PDF z DOCX

Go SDK do łączenia PDF plików i eksportowania wyników do DOCX formatu

Użyj Go biblioteki, aby scalić PDF z DOCX za pomocą interfejsu REST API. Łatwo połącz dwa lub więcej PDF plików w jeden DOCX plik za pomocą Go.

Zobacz fragment kodu

Połącz PDF z DOCX za pomocą interfejsu Go REST API

Łatwe łączenie PDF formatu z DOCX w Go kodzie. Ta Go biblioteka jest przeznaczona do łączenia wielu PDF plików w jeden DOCX plik przy użyciu interfejsu REST API, tj. poprzez przekazywanie wywołań HTTPS przez Internet.

Jest to profesjonalne, natywne dla chmury rozwiązanie do łączenia PDF plików z DOCX, które zapewnia programistom Go zarówno dużą elastyczność programowania, jak i zaawansowane funkcje. Łączenie PDF plików jest często używane, gdy konieczne jest utworzenie zestawu DOCX dokumentów o tej samej strukturze, z których każdy zawiera unikalne dane. Łącząc pliki, możesz zautomatyzować cyfrowe przepływy pracy PDF/DOCX i przenieść niektóre rutynowe części procesu do szybkiego i wydajnego oprogramowania Go do przetwarzania dokumentów.

Połącz kilka PDF plików w jeden DOCX plik w Go

W wielu przypadkach może być konieczne połączenie PDF plików w jeden DOCX plik. Na przykład możesz chcieć połączyć ze sobą wiele PDF plików przed drukowaniem lub archiwizacją.

Scalanie PDF może być częścią całego zintegrowanego podejścia do przetwarzania dokumentów do generowania DOCX dokumentów z różnych źródeł danych. Takie zadania wymagają użycia w pełni funkcjonalnej Go biblioteki do manipulacji PDF/DOCX, która przetworzy zestaw PDF plików i połączy je ze sobą w możliwie najkrótszym czasie, dając zwarty i dokładny wynik DOCX.

Scal PDF do DOCX w Go

Aby wykonać scalanie PDF do DOCX w Go, potrzebujesz co najmniej dwóch źródłowych PDF plików. Aby szybko rozpocząć, zapoznaj się z poniższym przykładem Go kodu.

Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Uruchom kod
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Wybierz format docelowy z listy
import (
  "os"
  "github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/dev/api/models"
)

config, _ := models.NewConfiguration("config.json")
wordsApi, ctx, _ := api.CreateWordsApi(config)

document, _ := os.Open("Input1.pdf")
// Załaduj dokument do dołączenia z magazynu w chmurze.
mergeDocument := models.DocumentEntry{
  FileReference: models.CreateRemoteFileReference("Input2.pdf"),
  ImportFormatMode: ToStringPointer("KeepSourceFormatting"),
}

documentEntries := []models.DocumentEntry{ mergeDocument, }
documentList := models.DocumentEntryList{ DocumentEntries: documentEntries, }

appendDocumentOnlineOptions := map[string]interface{}{}
appendDocumentOnline := &models.AppendDocumentOnlineRequest{
  Document: document,
  DocumentList: documentList,
  Optionals: appendDocumentOnlineOptions,
}
_, _, _ = wordsApi.AppendDocumentOnline(ctx, appendDocumentOnline)
Uruchom kod
  
Skopiuj kod Go do schowka

Jak używać Go do łączenia PDF z DOCX

 1. Zainstaluj Go SDK i dodaj referencję (zaimportuj bibliotekę) do swojego Go projektu.
 2. Otwórz źródłowy PDF plik w języku Go.
 3. Załaduj dokument do dołączenia z pamięci w chmurze.
 4. Wywołaj AppendDocumentOnline(), przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
 5. Uzyskaj łączny wynik w DOCX formacie jako pojedynczy plik.

Go biblioteka do scalenia PDF z DOCX

Uruchom go get -v github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-go/2007/api, aby zainstalować Aspose.Words Cloud SDK for Go. Wiele przydatnych informacji o innych metodach instalacji można znaleźć w sekcji "How to use SDK".

Klonuj kod źródłowy Aspose.Words Cloud SDK for Go z GitHub i używaj go w swoim projekcie. Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne popularne formaty łączenia plików

Możesz użyć innych popularnych formatów:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.