API Python để hợp nhất PDF thành XPS

Python Cloud SDK để kết hợp PDF tệp và xuất kết quả sang định dạng XPS

Sử dụng thư viện Python để hợp nhất PDF thành XPS thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều PDF tệp thành một tệp XPS duy nhất bằng cách sử dụng Python.

Kết hợp PDF với XPS bằng API Python REST

Dễ dàng hợp nhất PDF sang định dạng XPS trong mã Python. Thư viện Python này được thiết kế để kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp XPS duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất PDF to XPS chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Python cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các tệp PDF với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các tài liệu XPS có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc PDF/XPS kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Python xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số PDF thành một XPS trong Python

Bạn có thể cần kết hợp các tệp PDF thành một tệp XPS trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều tệp PDF với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất PDF có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo tài liệu XPS từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện PDF/XPS Thao tác đầy đủ tính năng của Python sẽ xử lý một tập hợp các tệp PDF và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả XPS nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất PDF với XPS trong Python

Để thực hiện hợp nhất PDF to XPS trong Python, bạn cần ít nhất hai tệp PDF nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Python bên dưới.

Ví dụ về mã Python để hợp nhất PDF thành XPS bằng REST API
Đầu vào tệp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import asposewordscloud

words_api = WordsApi(client_id = '####-####-####-####-####', client_secret = '##################')

document = open('Input1.pdf', 'rb')

# Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
merge_document = asposewordscloud.DocumentEntry(
  file_reference=asposewordscloud.FileReference.fromRemoteFilePath('Input2.pdf'),
   import_format_mode='KeepSourceFormatting')
document_entries = [merge_document]
document_list = asposewordscloud.DocumentEntryList(document_entries=document_entries)

append_document_online = asposewordscloud.models.requests.AppendDocumentOnlineRequest(
  document=document, document_list=document_list)
words_api.append_document_online(append_document_online)
  
Sao chép mã Python vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Python để hợp nhất PDF với XPS

 1. Cài đặt Python SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 2. Mở tệp PDF nguồn bằng Python.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức 'append_document_online()', chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở định dạng XPS dưới dạng một tệp duy nhất.

Python thư viện để hợp nhất PDF thành XPS

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Python bằng cách sử dụng kho lưu trữ PyPi. Chạy pip install aspose-words-cloud để cài đặt SDK, sau đó nhập gói qua import asposewordscloud. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Python từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.