API Python để hợp nhất PDF thành DOCX

Python SDK để kết hợp PDF tệp và xuất kết quả sang DOCX định dạng

Sử dụng thư viện Python để hợp nhất PDF thành DOCX thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều PDF tệp thành một DOCX tệp duy nhất bằng cách sử dụng Python.

Xem đoạn mã

Kết hợp PDF với DOCX bằng API Python REST

Dễ dàng hợp nhất PDF sang DOCX định dạng trong mã Python. Thư viện Python này được thiết kế để kết hợp nhiều PDF tệp thành một DOCX tệp duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất PDF to DOCX chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Python cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các PDF tệp với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các DOCX tài liệu có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc PDF/DOCX kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Python xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số PDF thành một DOCX trong Python

Bạn có thể cần kết hợp các PDF tệp thành một DOCX tệp trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều PDF tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất PDF có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo DOCX tài liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện PDF/DOCX Thao tác đầy đủ tính năng của Python sẽ xử lý một tập hợp các PDF tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả DOCX nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất PDF với DOCX trong Python

Để thực hiện hợp nhất PDF to DOCX trong Python, bạn cần ít nhất hai PDF tệp nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Python bên dưới.

Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Mã vận hành
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import asposewordscloud

words_api = WordsApi(client_id = '####-####-####-####-####', client_secret = '##################')

document = open('Input1.pdf', 'rb')

# Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
merge_document = asposewordscloud.DocumentEntry(
  file_reference=asposewordscloud.FileReference.fromRemoteFilePath('Input2.pdf'),
   import_format_mode='KeepSourceFormatting')
document_entries = [merge_document]
document_list = asposewordscloud.DocumentEntryList(document_entries=document_entries)

append_document_online = asposewordscloud.models.requests.AppendDocumentOnlineRequest(
  document=document, document_list=document_list)
words_api.append_document_online(append_document_online)
Mã vận hành
  
Sao chép mã Python vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Python để hợp nhất PDF với DOCX

 1. Cài đặt Python SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn.
 2. Mở PDF tệp nguồn bằng Python.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức append_document_online(), chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở DOCX định dạng dưới dạng một tệp duy nhất.

Python thư viện để hợp nhất PDF thành DOCX

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Python bằng cách sử dụng kho lưu trữ PyPi. Chạy pip install aspose-words-cloud để cài đặt SDK, sau đó nhập gói qua import asposewordscloud. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Python từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.