Dart/Flutter API do łączenia JPG z JPG

Dart/Flutter Cloud SDK do łączenia JPG plików i eksportowania wyników do formatu JPG

Użyj Dart/Flutter biblioteki, aby scalić JPG z JPG za pomocą interfejsu REST API. Łatwo połącz dwa lub więcej JPG plików w jeden plik JPG za pomocą Dart.

Połącz JPG z JPG za pomocą interfejsu Dart REST API

Łatwe łączenie formatu JPG z JPG w Dart kodzie. Ta Dart biblioteka jest przeznaczona do łączenia wielu plików JPG w jeden plik JPG przy użyciu interfejsu REST API, tj. poprzez przekazywanie wywołań HTTPS przez Internet.

Jest to profesjonalne, natywne dla chmury rozwiązanie do łączenia plików JPG z JPG, które zapewnia programistom Dart zarówno dużą elastyczność programowania, jak i zaawansowane funkcje. Łączenie plików JPG jest często używane, gdy konieczne jest utworzenie zestawu JPG dokumentów o tej samej strukturze, z których każdy zawiera unikalne dane. Łącząc pliki, możesz zautomatyzować cyfrowe przepływy pracy JPG/JPG i przenieść niektóre rutynowe części procesu do szybkiego i wydajnego oprogramowania Dart do przetwarzania dokumentów.

Połącz kilka plików JPG w jeden plik JPG w Dart

W wielu przypadkach może być konieczne połączenie plików JPG w jeden plik JPG. Na przykład możesz chcieć połączyć ze sobą wiele plików JPG przed drukowaniem lub archiwizacją.

Scalanie JPG może być częścią całego zintegrowanego podejścia do przetwarzania dokumentów do generowania JPG dokumentów z różnych źródeł danych. Takie zadania wymagają użycia w pełni funkcjonalnej Dart biblioteki do manipulacji JPG/JPG, która przetworzy zestaw plików JPG i połączy je ze sobą w możliwie najkrótszym czasie, dając zwarty i dokładny wynik JPG.

Scal JPG do JPG w Dart

Aby wykonać scalanie JPG do JPG w Dart, potrzebujesz co najmniej dwóch źródłowych plików JPG. Aby szybko rozpocząć, zapoznaj się z poniższym przykładem Dart kodu.

Przykład Dart kodu do Dart/Flutter JPG z JPG za pomocą REST API
Pliki wejściowe
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Prześlij pliki, które chcesz połączyć
Format wyjściowy
Wybierz format docelowy z listy
import 'package:aspose_words_cloud/aspose_words_cloud.dart';

//  Obecne API są w fazie rozwoju.
final config = Configuration("####-####-####-####-####", "##################");
final wordsApi = WordsApi(config);

final document = (await File(
   'Input1.jpg').readAsBytes()).buffer.asByteData();
final mergeProps = ImageEntry();
mergeProps.fileReference = FileReference.fromRemoteFile('Input2.jpg');
final imageEntries = [
  mergeProps];
final imageList = ImageEntryList();
imageList.imageEntries = imageEntries;
final appendDocumentOnline = AppendDocumentOnlineRequest(document, imageList);
final mergedImages = await wordsApi.appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);

final convertDocument = ConvertDocumentRequest(mergedImages, 'jpg');
await wordsApi.convertDocument(convertDocument);
  
Skopiuj kod Dart do schowka

Jak używać Dart do łączenia JPG z JPG

  1. Zainstaluj Dart/Flutter SDK i dodaj referencję (zaimportuj bibliotekę) do swojego Dart/Flutter projektu.
  2. Otwórz źródłowy JPG plik w języku Dart.
  3. Załaduj dokument do dołączenia z pamięci w chmurze.
  4. Wywołaj 'appendDocumentOnline()', przekazując nazwę pliku wyjściowego z wymaganym rozszerzeniem.
  5. Uzyskaj łączny wynik w formacie JPG jako pojedynczy plik.

Dart/Flutter biblioteka do scalenia JPG z JPG

Clone Aspose.Words Cloud SDK for Dart z GitHub i użyj go w swoim projekcie. Dodaj tę zależność do pubspec.yaml: dependencies: aspose_words_cloud: 22.4.0

Postępuj zgodnie z tymi Instructions, aby szybko uzyskać niezbędne dane uwierzytelniające i uzyskać dostęp do naszego interfejsu REST API.

wymagania systemowe

Zapoznaj się z Repository Documentation, aby zobaczyć szczegóły.

Inne popularne formaty łączenia plików

Możesz użyć innych popularnych formatów:

5%

Subskrybuj aktualizacje produktów Aspose

Otrzymuj comiesięczne biuletyny i oferty dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki pocztowej.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.