API Ruby để hợp nhất Word thành PDF

Ruby Cloud SDK để kết hợp Word tệp và xuất kết quả sang PDF định dạng

Sử dụng thư viện Ruby để hợp nhất Word thành PDF thông qua REST API. Dễ dàng kết hợp hai hoặc nhiều Word tệp thành một PDF tệp duy nhất bằng cách sử dụng Ruby.

Kết hợp Word với PDF bằng API Ruby REST

Dễ dàng hợp nhất Word sang PDF định dạng trong mã Ruby. Thư viện Ruby này được thiết kế để kết hợp nhiều Word tệp thành một PDF tệp duy nhất bằng cách sử dụng REST API, tức là bằng cách chuyển các lệnh gọi HTTPS qua Internet.

Đây là một giải pháp hợp nhất Word to PDF chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng đám mây, cung cấp cho các lập trình viên Ruby cả sự linh hoạt trong phát triển và các tính năng mạnh mẽ. Nối các Word tệp với nhau thường được sử dụng khi cần tạo một tập hợp các PDF tài liệu có cùng cấu trúc, mỗi tài liệu chứa dữ liệu duy nhất. Bằng cách hợp nhất các tệp, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc Word/PDF kỹ thuật số của mình và giảm tải một số phần thông thường của quy trình để phần mềm Ruby xử lý tài liệu nhanh chóng và hiệu quả.

Hợp nhất một số Word thành một PDF trong Ruby

Bạn có thể cần kết hợp các Word tệp thành một PDF tệp trong nhiều trường hợp. Ví dụ: bạn có thể muốn kết hợp nhiều Word tệp với nhau trước khi in hoặc lưu trữ.

Hợp nhất Word có thể là một phần của toàn bộ phương pháp xử lý tài liệu tích hợp để tạo PDF tài liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Các tác vụ như vậy liên quan đến việc sử dụng thư viện Word/PDF Thao tác đầy đủ tính năng của Ruby sẽ xử lý một tập hợp các Word tệp và hợp nhất chúng với nhau trong thời gian ngắn nhất có thể, tạo ra kết quả PDF nhỏ gọn và chính xác.

Hợp nhất Word với PDF trong Ruby

Để thực hiện hợp nhất Word to PDF trong Ruby, bạn cần ít nhất hai Word tệp nguồn. Để bắt đầu nhanh, vui lòng xem ví dụ mã Ruby bên dưới.

Ví dụ về mã Ruby để hợp nhất DOCX thành PDF bằng REST API
Đầu vào tệp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Tải lên các tệp bạn muốn kết hợp
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
require 'aspose_words_cloud'

AsposeWordsCloud.configure do |config|
 config.client_data['ClientId'] = '####-####-####-####-####'
 config.client_data['ClientSecret'] = '##################'
end
@words_api = WordsAPI.new

document = File.open('Input1.docx')
# Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
merge_document = DocumentEntry.new({
  :FileReference => AsposeWordsCloud::FileReference.fromRemoteFilePath('Input2.docx'),
   :ImportFormatMode => 'KeepSourceFormatting'})
document_entries = [merge_document]
document_list = DocumentEntryList.new({:DocumentEntries => document_entries})

append_document_online = AppendDocumentOnlineRequest.new(document: document, 
  document_list: document_list)
@words_api.append_document_online(append_document_online)
  
Sao chép mã Ruby vào khay nhớ tạm

Cách sử dụng Ruby để hợp nhất Word với PDF

 1. Cài đặt Ruby SDK và thêm tham chiếu (nhập thư viện) vào dự án Ruby của bạn.
 2. Mở Word tệp nguồn bằng Ruby.
 3. Tải tài liệu để nối thêm từ bộ nhớ Đám mây.
 4. Gọi phương thức 'append_document_online()', chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc.
 5. Nhận kết quả tổng hợp ở PDF định dạng dưới dạng một tệp duy nhất.

Ruby thư viện để hợp nhất DOCX thành PDF

Cài đặt Aspose.Words Cloud SDK for Ruby bằng dịch vụ lưu trữ RubyGems. Chạy gem install aspose_words_cloud để cài đặt gói. Thay vào đó, bạn có thể sao chép thủ công Aspose.Words Cloud SDK for Ruby từ GitHub và sử dụng nó trong dự án của mình. Vui lòng làm theo các Instructions này để nhanh chóng nhận được thông tin xác thực bảo mật cần thiết và truy cập REST API của chúng tôi.

yêu cầu hệ thống

Ruby 2.6 hoặc mới hơn

Tham khảo Repository Documentation để xem chi tiết.

Các định dạng phổ biến khác để hợp nhất các tệp

Bạn có thể sử dụng các định dạng phổ biến khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.