Dart/Flutter API pro sloučení JPG do PDF

Dart/Flutter SDK pro spojení JPG souborů a export výsledku do PDF formátu

Použijte knihovnu Dart/Flutter ke sloučení JPG do PDF prostřednictvím REST API. Snadno zkombinujte dva nebo více JPG souborů do jednoho PDF souboru pomocí Dart.

Zobrazit fragment kódu

Kombinujte JPG s PDF pomocí Dart REST API

Snadno sloučte JPG do PDF formátu v Dart kódu. Tato knihovna Dart je navržena tak, aby sloučila více JPG souborů do jednoho PDF souboru pomocí REST API, tj. předáváním volání HTTPS přes internet.

Jedná se o profesionální řešení pro slučování JPG s PDF nativním cloudu, které poskytuje programátorům Dart u velkou flexibilitu vývoje a výkonné funkce. Sloučení JPG souborů dohromady se často používá, když je nutné vytvořit sadu PDF dokumentů stejné struktury, z nichž každý obsahuje jedinečná data. Sloučením souborů můžete automatizovat své digitální pracovní postupy JPG/PDF a přesunout některé rutinní části procesu do rychlého a efektivního softwaru Dart pro zpracování dokumentů.

Sloučit několik JPG do jednoho PDF ve Dart

V mnoha případech možná budete muset zkombinovat JPG soubory do jednoho PDF souboru. Můžete například chtít zkombinovat více JPG souborů dohromady před tiskem nebo archivací.

Sloučení JPG může být součástí celého integrovaného přístupu ke zpracování dokumentů pro generování PDF dokumentů z různých zdrojů dat. Takové úkoly zahrnují použití plně vybavené knihovny Dart pro manipulaci s JPG/PDF, která zpracuje sadu JPG souborů a sloučí je dohromady v co nejkratším čase, čímž vznikne kompaktní a přesný výsledek PDF.

Sloučit JPG do PDF ve Dart

K provedení sloučení JPG do PDF ve Dart u potřebujete alespoň dva zdrojové JPG soubory. Pro rychlý začátek se prosím podívejte na níže uvedený příklad Dart kódu.

Nahrajte soubory, které chcete zkombinovat
Spustit kód
Nahrajte soubory, které chcete zkombinovat
Vyberte cílový formát ze seznamu
import 'package:aspose_words_cloud/aspose_words_cloud.dart';

//  Aktuální API je ve vývoji.
final config = Configuration("####-####-####-####-####", "##################");
final wordsApi = WordsApi(config);

final document = (await File(
   'Input1.jpg').readAsBytes()).buffer.asByteData();
final mergeProps = DocumentEntry();
mergeProps.fileReference = FileReference.fromRemoteFile('Input2.jpg');
final imageEntries = [
  mergeProps];
final imageList = ImageEntryList();
imageList.imageEntries = imageEntries;
final appendDocumentOnline = AppendDocumentOnlineRequest(document, imageList);
final mergedImages = await wordsApi.appendDocumentOnline(appendDocumentOnline);

final convertDocument = ConvertDocumentRequest(mergedImages, 'pdf');
await wordsApi.convertDocument(convertDocument);
Spustit kód
  
Zkopírujte kód Dart do schránky

Jak používat Dart ke sloučení JPG do PDF

  1. Nainstalujte Dart/Flutter SDK a přidejte referenci (importujte knihovnu) do svého Dart/Flutter projektu.
  2. Otevřete zdrojový JPG soubor v Dart.
  3. Načtěte dokument, který chcete připojit, z cloudového úložiště.
  4. Zavolejte metodu appendDocumentOnline() a předejte výstupní název souboru s požadovanou příponou.
  5. Získejte kombinovaný výsledek ve PDF formátu jako jeden soubor.

Knihovna Dart/Flutter ke sloučení JPG do PDF

Klonujte Aspose.Words Cloud SDK for Dart z GitHubu a použijte jej ve svém projektu. Přidejte tuto závislost do svého pubspec.yaml: dependencies: aspose_words_cloud: 22.4.0

Postupujte podle těchto Instructions, abyste rychle získali potřebné bezpečnostní údaje a získali přístup k našemu REST API.

Požadavky na systém

Podrobnosti naleznete v Repository Documentation.

Další oblíbené formáty pro slučování souborů

Můžete použít další oblíbené formáty:

5%

Přihlaste se k odběru aktualizací produktu Aspose

Získejte měsíční zpravodaje a nabídky přímo do vaší poštovní schránky.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Všechna práva vyhrazena.